Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Operastudenter
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat opera

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i opera.

Information till sökande HT 2021

På grund av den pågående Covid-19 pandemin har vi behövt anpassa prov 2 och 3 i antagningsprocessen till programmet. Prov 2 och 3 utförs i enlighet med den information som skickades ut till de sökande som gått vidare till prov 2. Teoriprovet och rörelseprovet utgår i år på grund av pandemin. Nedan information angående proven har därför korrigerats och aktuell information har gått ut till de som gått vidare från prov 1.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Till antagningsproven ska du förbereda en repertoarlista bestående av 6 instuderade arior från skilda epoker samt 1 romans/lied. Använd mallen "K1OPE Repertoarlista 2021 (PDF)" som finns att ladda ner på denna sida. Ifylld repertoarlista laddar du upp i pdf-format på angiven plats i Slideroom i samband med att du laddar upp din video för prov 1. En aria ska vara sceniskt utformad och den ska sjungas på svenska. Samtliga stycken ska framföras utantill.

 1. Till prov 1 väljer du själv din första aria ur din repertoarlista. Du ska spela in en video där du framför sången. Videon ska hålla god ljud- och bildkvalité. Videon får inte vara större än 500Mb och ska levereras i ett av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv. Skicka in videon via Slideroom, deadline 1 februari 2021. Efter moment 1 sker första urvalet. Besked om vilka som gått vidare till omgång 2 ges 8 februari 2021. 
 2. Endast för de sökande som kallas till fortsatta prov.
  Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du ytterligare en valfri aria från din lista samt din sceniskt förberedda aria på svenska. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas.
 3. Endast för de sökande som gått vidare från prov 2.
  Dagen börjar med prov i musikteori/gehör. Provet består av ett skriftligt prov i satslära/musikteori samt ett à vistaprov med melodi- och rytmdiktat.
  Du som redan går en musikutbildning på högskolenivå, behöver inte göra provet i musikteori/gehör.
  Därefter följer en oförberedd scenisk improvisation i grupp. 
  Som sista moment ombeds du att sjunga en av juryn vald aria från repertoarlistan, vilken aria det blir meddelas samtidigt med vilka som gått vidare till prov 3. Om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".