Bild
Operastudenter
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat opera

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i opera. Nästa gång du kan söka till utbildningen är december 2023 - januari 2024.

Antagningsprov

Följande gällde för sökande våren 2022. 

Prov 1

Till prov 1 väljer du själv din första aria ur din repertoarlista. Du ska spela in en video där du framför sången. Videon ska hålla god ljud- och bildkvalité. Videon får inte vara större än 500Mb och ska levereras i ett av följande format: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv. Skicka in videon via Slideroom, datum för deadline är inte beslutat ännu. Efter prov 1 sker första urvalet. Besked om huruvida du gått vidare till prov 2 eller inte meddelas via e-post i vecka 6.


Prov 2. Endast för de sökande som kallas till fortsatta prov

Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du din sceniskt förberedda aria på svenska från listan. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas. 

Prov 3.  Endast för de sökande som gått vidare från prov 2

Dagen börjar med scenisk improvisation i grupp, detta moment kan inte förberedas. Ha ledig klädsel, omklädningsrum finns tillgängliga.
Som sista moment ombeds du att sjunga en av juryn vald aria från repertoarlistan, vilken aria det blir meddelas dagen innan samtidigt med info om vilka som gått vidare till prov 3. Juryn väljer under sista sångprovet ytterligare en aria från repertoarlistan.

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan.