Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Operastudenter
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat opera

Denna information gäller ansökningar till konstnärligt kandidatprogram i opera. OBS! Ingen antagning 2020.

Antagningsprov

(följande gällde för studiestart höstterminen 2019)

 1. Vid provtillfället ska du ha förberett 6 instuderade arior från skilda epoker samt 1 romans/lied. En aria ska vara sceniskt utformad och den ska sjungas på svenska.
  Du väljer själv din första sång och om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan. Samtliga stycken ska framföras utantill. Efter moment 1 sker första urvalet.
   
 2. Endast för de sökande som kallas till fortsatta prov.
  Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du din sceniskt förberedda aria på svenska från listan. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas.
   
 3. Endast för de sökande som gått vidare från prov 2.
  Dagen börjar med prov i musikteori/gehör. Provet består av ett skriftligt prov i satslära/musikteori samt ett à vistaprov med melodi- och rytmdiktat.
  Du som redan går en musikutbildning på högskolenivå, behöver inte göra provet i musikteori/gehör.
  Därefter följer en oförberedd scenisk improvisation i grupp. 
  Som sista moment ombeds du att sjunga en av juryn vald aria från repertoarlistan, vilken aria det blir meddelas samtidigt med vilka som gått vidare till prov 3. Om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan.

Antagningsprov

(följande gällde för studiestart höstterminen 2019)

 1. Vid provtillfället ska du ha förberett 6 instuderade arior från skilda epoker samt 1 romans/lied. En aria ska vara sceniskt utformad och den ska sjungas på svenska.
  Du väljer själv din första sång och om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan. Samtliga stycken ska framföras utantill. Efter moment 1 sker första urvalet.
   
 2. Endast för de sökande som kallas till fortsatta prov.
  Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du din sceniskt förberedda aria på svenska från listan. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas.
   
 3. Endast för de sökande som gått vidare från prov 2.
  Dagen börjar med prov i musikteori/gehör. Provet består av ett skriftligt prov i satslära/musikteori samt ett à vistaprov med melodi- och rytmdiktat.
  Du som redan går en musikutbildning på högskolenivå, behöver inte göra provet i musikteori/gehör.
  Därefter följer en oförberedd scenisk improvisation i grupp. 
  Som sista moment ombeds du att sjunga en av juryn vald aria från repertoarlistan, vilken aria det blir meddelas samtidigt med vilka som gått vidare till prov 3. Om juryn så önskar väljer de ytterligare ett stycke ur repertoarlistan.