Bild
Operastudenter
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat opera

Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2024 – januari 2025.

Förbered arior

Inför antagningsproven måste du förbereda en repertoarlista som består av 6 inövade arior från olika epoker och 1 romans / lied. Använd mallen "Repertoarlista 2024 Opera kandidat (PDF)" som kan laddas ner från denna sida. En av ariorna måste framföras sceniskt. Alla arior måste memoreras och framföras utantill. Ta med din ifyllda repertoarlista till det första antagningsprovet den 20 februari.

Antagningsprov

Följande gällde för sökande inför start 2024. 

Prov 1 (tisdag 20 februari)

I första provet sjunger du en egen vald aria från din lista. Juryn kan också komma att välja ytterligare en aria från listan.

Internationella sökande kan om de så önskar göra prov 1 digitalt, kontakta Utbildningsexpeditionen för mer information. Utbildningsexpeditionens e-post: utbildningsexpedition@hsm.gu.se

Vilka som gått vidare till prov 2 meddelas under kvällen


Prov 2 (onsdag 21 februari)

Endast för de sökande som kallas till fortsatta prov.

Prov 2 börjar med ett rörelseprov i grupp. Provet kan ej förberedas. Ha klädsel lämplig för rörelse, det finns även omklädningsrum tillgängliga. Därefter framför du din sceniskt förberedda aria från listan. Du kan få hjälp med enkel rekvisita eller motspelare till din sceniska aria om så önskas.

Vilka som gått vidare till prov 3 meddelas under kvällen.
 

Prov 3 (torsdag 22 februari)

Endast för de sökande som gått vidare från prov 2.

Dagen börjar med scenisk improvisation i grupp, detta moment kan inte förberedas. Ha ledig klädsel, omklädningsrum finns tillgängliga. Som sista moment ombeds du att sjunga två av juryn valda arior från repertoarlistan, vilka arior det blir meddelas dagen innan samtidigt med info om vilka som gått vidare till prov 3.