Bild
Två studenter riggar upp kondensatormikrofoner
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat musik- och ljudproduktion

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion.

Arbetsprover

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022

Skicka in arbetsprover till Högskolan för scen och musik enligt följande:

  • Tre musik/ljudproduktioner som visar din förmåga inom ämnesområdet. Inga genrebegränsningar finns.
  • Ett pdf-dokument innehållande en beskrivning av dina musikaliska, tekniska och/eller konstnärliga val och hur arbetet utförts i respektive insänd produktion. Du väljer själv hur ingående du beskriver processen och ditt arbete.

Endast kompletta ansökningar behandlas. Dina arbetsprover ska vara inskickade senast 25 januari 2022. Utifrån det inkomna materialet gör juryn en första bedömning varefter ett antal sökande kallas till antagningsprov.

Observera

På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan. 

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

För dig som kallas är antagningsprovet uppdelat i två omgångar.

Omgång 1

Samtliga kallade gör provet i omgång 1 där man genomför ett praktiskt kreativt prov på distans. Instruktioner för detta prov ges vid ett distansmöte via Zoom. Provtiden kommer att vara mellan 09.00-12.00 måndagen den 28 februari 2022.

Ladda ner Zoom-applikationen innan detta tillfälle: https://gu-se.zoom.us/download

Vid tillfället kommer du behöva ha tillgång till egen dator med DAW i avskild miljö och god ljudåtergivning samt god internetuppkoppling.

Obs! Provmomentet ska utföras helt individuellt och utan hjälp. Om instruktioner ej följts innebär detta att dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga. Vi ansvarar inte för ej fungerande uppkoppling eller andra uppkomna tekniska problem vid detta prov.

Omgång 2

De som blir kallade till omgång 2 träffar juryn individuellt i ca 20 minuter för intervju torsdagen den 3 mars 2022.
Intervjun är förlagt till Högskolan för scen och musik men den som av olika skäl ej har möjlighet att resa till Göteborg finns möjlighet att delta via Zoom. 
Vid denna intervju kommer du få uppföljande frågor om ditt tidigare insända material samt få möjlighet att själv ställa frågor. De som går vidare till omgång 2 kallas på måndag kväll den 28 februari 2022.

Vad specifikt vill ni höra om i arbetsprocess-beskrivningen?
Vi vill veta vad du tycker är viktigt i din arbetsprocess, vilka val som gjorts och varför.

Hur noga ska man beskriva arbetsprocessen?
I din text försöker vi se vilka kunskaper du har och hur du resonerar kring ditt material.

Måste man ha gjort allt själv i arbetsproverna?
Det går bra att skicka arbetsprover som är skapade av flera personer men det är avgörande att det framgår tydligt vilken din roll är i arbetet. Utbildningen riktar sig mot kreatörer, artister och producenter, därför är det mindre intressant om din roll endast är av teknisk karaktär som t ex mickat upp ett instrument, "tryckt på rec", jobbat med mastering.

Är det någon speciell genre man bör jobba med?
Nej, alla genrer och stilar är varmt välkomna hos oss!

Hur många tar ni in?
Vi tar in ca 8-10 st

Behöver man kunna noter och musikteori för att komma in?
Nej, vi har inga inträdesprov i musikteori eller i förmågan att läsa noter, däremot krävs det att man lär sig grundläggande notläsning under studierna.

Vad går det praktiska provet ut på om man går vidare och blir kallad till prov?
Om du blir uttagen till första omgången av prov på Högskolan för scen och musik kommer du genomgå ett praktiskt prov. Du kan förbereda dig genom att öva din analys av musik/ljud, din förmåga att uppfatta frekvenser samt ditt kreativa skapande under tidspress. Vi genomför det praktiska provet i vår datorsal med mac-datorer och där programmen Garageband, Logic och ProTools finns att tillgå.