Bild
Två studenter riggar upp kondensatormikrofoner
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat musik- och ljudproduktion

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion. Nästa gång du kan söka till programmet är 1 december 2023 – 15 januari 2024. Studiestart hösten 2024.

Arbetsprover

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

Ett personligt brev (1 A4) i pdf-format, där du beskriver din musikaliska / konstnärliga bakgrund, varför du söker utbildningen och eventuell övrig information du finner relevant.

 • Tre musik/ljudproduktioner som visar din förmåga inom ämnesområdet. Inga genrebegränsningar finns. Totalt får dina tre ljudprov uppgå till max 25 minuter.
 • Pdf-dokument där du beskriver dina tre ljudande arbetsprov. Din textmängd får täcka max en halv A4 per ljudprov. Innehåll:
  1. Beskrivning av dina musikaliska och konstnärliga val
  2. Ditt tekniska arbete och utförande i respektive insänd produktion. Viktigt är att här beskriva vad du själv har skapat från grunden, om något i produktionen är samplat samt om du samarbetat- vad du i så fall ansvarat för.
  3. Tre skärmdumpar per produktion som visar:
  - Arrangefönstret
  - Mixfönstret
  - Exempel på din processering i ett av dina spår

Arbetsproverna skickas in via SlideRoom. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

Endast kompletta ansökningar behandlas. Dina arbetsprover ska vara inskickade senast 25 januari 2024. Utifrån det inkomna materialet gör juryn en första bedömning varefter ett antal sökande kallas till antagningsprov.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

För dig som kallas är antagningsprovet uppdelat i två omgångar.

Omgång 1

Samtliga kallade gör provet i omgång 1 där man genomför ett praktiskt kreativt prov på distans. Instruktioner för detta prov ges vid ett distansmöte via Zoom. Provtiden kommer att vara mellan 9.00-12.00 måndagen den 26 februari 2024.

Ladda ner Zoom-applikationen innan detta tillfälle: https://gu-se.zoom.us/download

Vid tillfället kommer du behöva ha tillgång till egen dator med DAW i avskild miljö och god ljudåtergivning samt god internetuppkoppling.

Obs! Provmomentet ska utföras helt individuellt och utan hjälp. Om instruktioner ej följts innebär detta att dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga. Vi ansvarar inte för ej fungerande uppkoppling eller andra uppkomna tekniska problem vid detta prov.

Omgång 2

De som blir kallade till omgång 2 träffar juryn individuellt i ca 20 minuter för intervju torsdagen den 29 februari 2024.

Intervjun kommer att äga rum i Brewhouse på Åvägen 24 i Göteborg, där Högskolan för scen och musik har lokaler. Den som av något skäl ej har möjlighet att resa till Göteborg finns möjlighet att delta via Zoom.

Vid denna intervju kommer du få uppföljande frågor om ditt tidigare insända material samt få
möjlighet att själv ställa frågor. De som går vidare till omgång 2 kallas senast på tisdag kväll den 27 februari 2024.

Vanliga frågor och svar

Vad specifikt vill ni höra om i arbetsprocess-beskrivningen?
Vi vill veta vad du tycker är viktigt i din arbetsprocess, vilka val som gjorts och varför.

Hur noga ska man beskriva arbetsprocessen?
I din text försöker vi se vilka kunskaper du har och hur du resonerar kring ditt material.

Måste man ha gjort allt själv i arbetsproverna?
Det går bra att skicka arbetsprover som är skapade av flera personer men det är avgörande att det framgår tydligt vilken din roll är i arbetet. Utbildningen riktar sig mot kreatörer, artister och producenter, därför är det mindre intressant om din roll endast är av teknisk karaktär som t ex mickat upp ett instrument, "tryckt på rec", jobbat med mastering.

Är det någon speciell genre man bör jobba med?
Nej, alla genrer och stilar är varmt välkomna hos oss!

Hur många tar ni in?
Vi tar in ca 8-10 st

Behöver man kunna noter och musikteori för att komma in?
Nej, vi har inga inträdesprov i musikteori eller i förmågan att läsa noter, däremot krävs det att man lär sig grundläggande notläsning under studierna.

Vad går det praktiska provet ut på om man går vidare och blir kallad till prov?
Om du blir uttagen till första omgången av prov på Högskolan för scen och musik kommer du genomgå ett praktiskt prov. Du kan förbereda dig genom att öva din analys av musik/ljud, din förmåga att uppfatta frekvenser samt ditt kreativa skapande under tidspress. Vi genomför det praktiska provet i vår datorsal med mac-datorer och där programmen Garageband, Logic och ProTools finns att tillgå.