Bild
Två studenter riggar upp kondensatormikrofoner
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Sök till kandidat musik- och ljudproduktion

Denna information gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, inriktning musik- och ljudproduktion. Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2024 – januari 2025.

Arbetsprover

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

Ett personligt brev (1 A4) i pdf-format, där du beskriver din musikaliska / konstnärliga bakgrund, varför du söker utbildningen och eventuell övrig information du finner relevant.

 • Tre musik/ljudproduktioner som visar din förmåga inom ämnesområdet. Inga genrebegränsningar finns. Totalt får dina tre ljudprov uppgå till max 25 minuter.
 • Pdf-dokument där du beskriver dina tre ljudande arbetsprov. Din textmängd får täcka max en halv A4 per ljudprov. Innehåll:
  1. Beskrivning av dina musikaliska och konstnärliga val
  2. Ditt tekniska arbete och utförande i respektive insänd produktion. Viktigt är att här beskriva vad du själv har skapat från grunden, om något i produktionen är samplat samt om du samarbetat- vad du i så fall ansvarat för.
  3. Tre skärmdumpar per produktion som visar:
  - Arrangefönstret
  - Mixfönstret
  - Exempel på din processering i ett av dina spår

Arbetsproverna skickas in via SlideRoom. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

Endast kompletta ansökningar behandlas. Dina arbetsprover ska vara inskickade senast 25 januari 2024. Utifrån det inkomna materialet gör juryn en första bedömning varefter ett antal sökande kallas till antagningsprov.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

För dig som kallas är antagningsprovet uppdelat i två omgångar.

Omgång 1

Samtliga kallade gör provet i omgång 1 där man genomför ett praktiskt kreativt prov på distans. Instruktioner för detta prov ges vid ett distansmöte via Zoom. Provtiden kommer att vara mellan 9.00-12.00 måndagen den 26 februari 2024.

Ladda ner Zoom-applikationen innan detta tillfälle: https://gu-se.zoom.us/download

Vid tillfället kommer du behöva ha tillgång till egen dator med DAW i avskild miljö och god ljudåtergivning samt god internetuppkoppling.

Obs! Provmomentet ska utföras helt individuellt och utan hjälp. Om instruktioner ej följts innebär detta att dina inskickade arbetsprover komma att bedömas som ogiltiga. Vi ansvarar inte för ej fungerande uppkoppling eller andra uppkomna tekniska problem vid detta prov.

Omgång 2

De som blir kallade till omgång 2 träffar juryn individuellt i ca 20 minuter för intervju torsdagen den 29 februari 2024.

Intervjun kommer att äga rum i Brewhouse på Åvägen 24 i Göteborg, där Högskolan för scen och musik har lokaler. Den som av något skäl ej har möjlighet att resa till Göteborg finns möjlighet att delta via Zoom.

Vid denna intervju kommer du få uppföljande frågor om ditt tidigare insända material samt få
möjlighet att själv ställa frågor. De som går vidare till omgång 2 kallas senast på tisdag kväll den 27 februari 2024.

Vanliga frågor och svar