Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat klassisk musik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk inriktning.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2022.

Antagningsproven för antagning till konstnärligt kandidatprogram i klassisk musik genomförs helt genom digitala arbetsprover (videoinspelningar). Du laddar upp dina arbetsprover via SlideRoom.

Instruktioner för provet

Antagningsprovet består av musikstycken samt en intervju. Musikstyckena får framföras utan ackompanjemang. Antagningsprovet innehåller inget prov i musikteori. Du förväntas dock ha grundläggande kunskaper och färdigheter i musiklära, gehörslära och satslära för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Sökande på samtliga instrument förutom slagverk

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. 

Musikstyckena består av tre fritt valda kompositioner av olika karaktär och från skilda epoker. Ett obligatoriskt stycke kan tillkomma för vissa instrument. Detta skickas i så fall till dig per e-post tillsammans med intervjufrågorna.

Videoklippen för sökande på samtliga instrument förutom slagverk laddas upp i SlideRoom enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Fritt valt stycke
 • Video 3: Fritt valt stycke
 • Video 4: Fritt valt stycke
 • Video 5: Eventuellt obligatoriskt stycke

Sökande på slagverk

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. 

Musikstyckena består av valfria kompositioner enligt punktlistan "Video 2, 3 och 4".

Videoklippen för sökande på slagverk laddas upp i SlideRoom enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Valfritt stycke för liten trumma
 • Video 3: Valfritt stycke för marimba eller vibrafon med fyra klubbor
 • Video 4: Valfritt stycke för timpani

Krav vid inspelning av video

 • Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Framför ett musikstycke per film.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB
Video (11:37)
Daniel Berg: Second Concerto for Flute and Percussion

Second Concerto for Flute and Percussion av Daniel Berg

Framförande: Liv Fridén, flöjt & Andrea Radi och David Westerbrand, slagverk
Producent och utgivare: Edition Svitzer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".