Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat klassisk musik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk inriktning.

Information till sökande HT 2021 (ordinarie anmälningsperiod)

2021-02-02: Ett mail med intervjufrågorna och länk för att ladda ner noterna skickades till alla sökande.

Antagningsprov

Observera: På grund av den pågående Covid-19-pandemin tvingas vi anpassa våra antagningsprov enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessa rekommendationer kan förändras med kort varsel vilket innebär att proven kan behöva anpassas ytterligare. Eventuella ändringar publiceras på denna sida. Vid ändringar meddelar vi dig också via mejladressen som du anger vid anmälan.

Följande gäller för studiestart höstterminen 2021.

Med anledning av Covid-19 kommer antagningsproven för antagning till konstnärligt kandidatprogram i klassisk musik genomföras helt genom digitala arbetsprover (videoinspelningar). Du kan ladda upp arbetsprover i SlideRoom mellan 2 och 25 februari.

Prov på huvudinstrument

Antagningsprovet består av musikstycken samt en intervju.

Sökande på samtliga instrument förutom slagverk ska framföra:

Sökande på slagverk framför istället:

 • Fritt valt stycke för virveltrumma.
 • Fritt valt stycke för vibrafon eller marimba (fyra klubbor).
 • Fritt valt stycke för timpani.

Musikstyckena får framföras utan ackompanjemang.

Intervju

Du ska även svara på några intervjufrågor i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. Frågorna får du per e-post.

Instruktioner för digitalt arbetsprov

Som arbetsprover gör du en videoinspelning för varje musikstycke samt en inspelning för intervjun.

Krav vid inspelning av video:

 • Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Framför ett musikstycke per film.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB

Ditt arbetsprov skickar du in digitalt via vår arbetsprovtjänst SlideRoom.

Video (11:37)
Daniel Berg: Second Concerto for Flute and Percussion

Second Concerto for Flute and Percussion av Daniel Berg

Framförande: Liv Fridén, flöjt & Andrea Radi och David Westerbrand, slagverk
Producent och utgivare: Edition Svitzer

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Alternativa lokaler

Under de kommande åren väntar stora förändringar på Högskolan för scen och musik. Delar av vårt hus Artisten kommer att renoveras, och andra delar kommer enligt ett förslag att rivas för att göra plats för ett helt nytt hus som ska rymma både vår verksamhet och HDK-Valands. Det betyder att hela den konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet snart skulle finnas samlad intill Götaplatsen. Beslut fattas av rektor och dekan vid årsskiftet 2020–2021. 

Denna byggprojekt innebär att Högskolan för scen och musik flyttar sin verksamhet till flera olika lokaler. Dessa lokaler kommer med enstaka undantag alla ligga i centrala Göteborg och vara särskilt anpassade till verksamheten. Detta för att vi inte ska störas av byggarbetet. Utflytt beräknas ske sommaren 2022. Det betyder att du som planerar att studera vid Högskolan för scen och musik höstterminen 2022 kommer att inleda dina studier i andra lokaler än Artisten.

Vi kommer flytta tillbaka till det nya huset under flera etapper, planerade till sommaren 2024, 2025 och 2026.

Mer information under rubriken "Vi bygger för framtiden".