Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat klassisk musik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk inriktning.

Antagningsprov

Följande gällde för studiestart höstterminen 2020.

Prov på huvudinstrument

Omgång 1

Vid provtillfällena ska du vara beredd att framföra fyra fritt valda kompositioner av olika karaktär och från skilda epoker.
Obligatorisk uppgift kan tillkomma, vilket i så fall meddelas i samband med kallelse till antagningsprov.

Omgång 2

I detta prov spelar du stycken ur den repertoar du förberett inför omgång 1.
Dessutom kan provet innefatta något eller några av följande moment:

  • A prima vista-prov, eventuellt tillsammans med en eller flera musiker.
  • Gestalta ett enkelt, kortare stycke som juryn väljer vid provtillfället, eventuellt i ensembleform. Du får 10–15 minuters förberedelsetid.

Omgång 2 kan äga rum samma dag som omgång 1, eller 1–3 dagar senare. Dagar och ramtider för omgång 2 kommer att framgå av det schema som skickas ut till dig i samband med kallelsen, senast två veckor före proven.

Musikteoriprov

De som går vidare till omgång 2 ska även göra ett skriftligt prov i gehör och teori. Där ska du:

  • Visa grundläggande kunskaper i musiklära.
  • Visa grundläggande färdigheter i gehör: notering av klingande musikexempel.
  • Visa grundläggande färdigheter i satslära: harmonisk analys och stämföring.

Ackompanjemang

Om du vill ha ackompanjemang ordnat av skolan ska i så fall noter vara Högskolan för scen och musik tillhanda senast den 15/2.
Skriv tydligt ditt namn, sökt utbildning och instrument på både noterna och kuvertet. T.ex: Anna Andersson, kandidat klassisk, violin, kompnoter.

Skicka dem till:

Utbildningsexpeditionen
Högskolan för scen och musik
Box 210
405 30 GÖTEBORG

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.