Bild
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Sök till kandidat klassisk musik

Informationen gäller antagning till konstnärligt kandidatprogram i musik, klassisk inriktning. Anmälningsprocessen för studiestart hösten 2024 har stängt och antagningsprocessen pågår. Nästa gång du kan söka är december 2024 – 15 januari 2025. Studiestart hösten 2025.

Antagningsprov

Följande gäller för studiestart höstterminen 2024.

Antagningsproven för antagning till konstnärligt kandidatprogram i klassisk musik genomförs helt genom digitala arbetsprover (videoinspelningar). Du laddar upp dina arbetsprover via SlideRoom. Du skapar själv ett nytt konto i SlideRoom med din e-postadress och valfritt lösenord.

Instruktioner för provet

Antagningsprovet består av musikstycken samt en intervju. Musikstyckena får framföras utan ackompanjemang. Antagningsprovet innehåller inget prov i musikteori. Du förväntas dock ha grundläggande kunskaper och färdigheter i musiklära, gehörslära och satslära för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Sökande på samtliga instrument förutom slagverk

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska.

Musikstyckena består av tre fritt valda kompositioner av olika karaktär och från skilda epoker. Ett obligatoriskt stycke kan tillkomma för vissa instrument. Detta skickas i så fall till dig per e-post tillsammans med intervjufrågorna.

Videoklippen för sökande på samtliga instrument förutom slagverk laddas upp i SlideRoom enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Fritt valt stycke
 • Video 3: Fritt valt stycke
 • Video 4: Fritt valt stycke
 • Video 5: Eventuellt obligatoriskt stycke

Sökande på slagverk

Intervju: Du får intervjufrågor per e-post. Frågorna ska besvaras i ett separat videoklipp. Du kan välja att svara på svenska eller engelska. 

Musikstyckena består av valfria kompositioner enligt punktlistan "Video 2, 3 och 4".

Videoklippen för sökande på slagverk laddas upp i SlideRoom enligt följande:

 • Video 1: Intervjusvar
 • Video 2: Valfritt stycke för liten trumma
 • Video 3: Valfritt stycke för marimba eller vibrafon med fyra klubbor
 • Video 4: Valfritt stycke för timpani

Krav vid inspelning av video

 • Berätta tydligt vilket stycke du ska framföra på inspelningen. 
 • Filmerna ska ha hög ljudkvalitet.
 • Du ska vara i närbild.
 • Ansikte, hela armar och instrument ska synas tydligt.
 • Framför ett musikstycke per film.
 • Inspelningarna görs utan klipp.
 • Tillåtna filformat är: .m4v, .mov, .mp4, .wmv, .flv, .asf, .mpeg, .mpg, .mkv
 • Maximal filstorlek per video är 500 MB

Behörighet och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för högskolestudier. Särskild behörighet i form av musikaliska kunskaper och färdigheter som prövas vid antagningsprov.

Urval

Urval baseras på antagningsprov. Vid antagningsproven bedömer en antagningsgrupp de sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, utifrån en rangordning.

Högskolans historia

Högskolan för scen och musik bildades 1 juli 2005 genom att dåvarande Musikhögskolan, Operahögskolan och Teaterhögskolan gick samman i en institution. Men både musikutbildningarna och de sceniska utbildningarna, inklusive lärarutbildningarna inom dessa områden, har en lång historia i Göteborg.