Bild
"När jag började Smil så visste jag att det var kombinationen miljö och politik som intresserade mig. Jag vill vara med och sätta spelplanen för samhället", säger Sofie Dahlqvist, tidigare student vid Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram.
Länkstig

Sofie sätter spelplanen för miljöarbetet

Debattartiklar, budgetprocesser och regionalt klimatarbete. För Sofie Dahlqvist, som jobbar som politisk sekreterare på Region Västerbotten, är ingen dag den andra lik. "Det partipolitiska arbetet innebär en direkt möjlighet att påverka", säger hon.

Sofie Dahlqvist

Jobbar som: Politisk sekreterare (MP)/kanslist, Region Västerbotten/Miljöpartiet de gröna Västerbotten.
Utbildning: Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning statsvetenskap, Göteborgs Universitet, 2019. Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning, Göteborgs Universitet, 2019.
Bor: Umeå

För Sofie Dahlqvist kan en arbetsdag se ut ungefär så här: på morgonen läser hon in sig på aktuella händelser genom nationell och regional dagspress och tittar efter debattinlägg som Miljöpartiet behöver svara på. Ofta skriver hon själv debattartiklar. Senare är det kanske dags för ett möte med arbetsgruppen som jobbar med att förbättra regionens miljö- och klimatarbete. En annan viktig del av arbetet handlar om att sprida Miljöpartiets budskap på sociala medier.

— Mitt jobb har två delar kan man säga; den ena handlar om kommunikation och den andra om de politiska processerna inom regionens verksamhet. Regionplanen med tillhörande budget är den största processen som vi arbetar med, säger hon och fortsätter:

— Jag har ett väldigt varierande jobb, vilket är både roligt och utmanande.

SYV tipsade om Smil

Sofie berättar att hon hyser en stor kärlek till naturen, djur och människor. Samtidigt känner hon en sorg inför att vi befinner oss där vi är just nu; att vi har påverkat jorden så till den grad att det snart inte finns någon återvändo till det som en gång var. Att läsa till ett yrke inom miljöområdet kändes därför som ett naturligt val, men exakt vad var hon inte säker på. Med föräldrar som båda har ingenjörsyrken gick tankarna först åt det hållet. Sedan, tillsammans med en studie- och utbildningsvägledare, kom hon fram till att Smil-programmet med inriktning mot statsvetenskap borde passa henne perfekt.

För en miljöengagerad person som mig är norra Sverige väldigt intressant. Det är här vattenkraften och de största arealerna skog finns. Det är också i norr som vindkraften byggs ut som mest och som stora nya industrisatsningar görs.

– När jag började Smil så visste jag att det var kombinationen miljö och politik som intresserade mig. Jag vill vara med och sätta spelplanen för samhället, det vill säga vara med och påverka lagar och regler om miljö och klimat, snarare än att anpassa mig efter dem.

Det var smidigt att programmet låg i hennes hemstad Göteborg, men hon längtade efter att upptäcka nya platser. Redan första veckan tog hon därför reda på om det gick att läsa delar av programmet utomlands, vilket resulterade i att hon efter det första året på Smil läste ett och ett halvt år på det samhällsvetenskapliga universitetet Sciences Po i franska Bordeaux.

Efter kandidatexamen var det dags för ännu en utlandsvistelse. Under en praktiktermin i Bryssel arbetade hon på Västra Götalandsregionens avdelning för externa relationer. Därefter sökte och fick hon en avlönad praktik på Miljöpartiets Brysselkansli. Att öppet ta ställning för ett specifikt parti innebar något av en identitetskris, menar Sofie. Det kändes som om hon därmed skulle vara tvungen att hålla med om precis allt ett enda parti gör eller står för, det är få som gör.

Idag inser hon att hon inte behöver hålla med om precis allt partiet gör, det är omöjligt.

— Men Miljöpartiet var, och är, det parti som ligger närmst mina egna värderingar, säger hon.

Trivs i norra Sverige

När praktiken var slut gick flyttlasset vidare till Umeå och hennes nuvarande jobb. Utöver uppdraget som politisk sekreterare som är på 60 procent arbetar Sofie även 25 procent som kanslist i partidistriktet Västerbotten, vilket i huvudsak är en administrativ roll.

— För en miljöengagerad person som mig är norra Sverige väldigt intressant. Det är här vattenkraften och de största arealerna skog finns. Det är också i norr som vindkraften byggs ut som mest och som stora nya industrisatsningar görs, säger hon och fortsätter:

— En konstant utmaning är att bredda bilden av Miljöpartiet i norra Sverige som Stockholmsfokuserat och ibland världsfrånvänt.

Idag pratar de flesta partier om miljö- och klimatfrågor, samtidigt känner hon en oro inför att det stannar vid just prat. Det är få partier som föreslår de systemförändringar som faktiskt krävs, menar Sofie. Det räcker inte med att fortsätta mer eller mindre som vanligt, genom att till exempel byta fossildrivna bilar mot elbilar.

— Vi måste inse att vi behöver ändra samhället och det ekonomiska systemen i grunden.