Länkstig

Socialpsykologi

Kurs
PX2105
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27450
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen är för dig som har studerat psykologi på grundnivå och vill lära dig mer om hur människor tänker, känner och beter sig i sociala sammanhang. Under ledning av lärare med lång forskningserfarenhet kommer du att studera både klassiska socialpsykologiska verk och litteratur i den absoluta forskningsfronten. Kursen kommer att utveckla din förmåga att tänka kritiskt kring forskning, vilket också gör den särskilt lämplig om du funderar på att studera vidare på forskarnivå.

Om utbildningen

Socialpsykologi är det vetenskapliga studiet av hur människors tankar, känslor och beteenden fungerar i sociala sammanhang. Sedan början av 1900-talet har socialpsykologer undersökt några av de mest grundläggande frågorna kring människan som social varelse: Hur fungerar stereotyper och fördomar? Vilka principer styr människors beteende i grupper? Varför attraheras vi av vissa människor och tar avstånd från andra? Hur formas våra attityder och hur kan vi påverka andras?

Dessutom bidrar socialpsykologin till förståelsen av, och lösningen på, flera av våra nutida samhällsproblem, såsom etnisk diskriminering, sexism, överkonsumtion och gruppkonflikter.

Den här kursen tar dig med på en resa från klassiska socialpsykologiska studier till dagens spetsforskning. Genom att jobba direkt med avancerad forskningslitteratur kommer du att öka din förståelse för människans sociala natur och samtidigt lära dig hur socialpsykologisk forskning bedrivs.

Samtliga lärare på kursen är aktiva forskare inom sitt område. Kursen erbjuder en unik möjlighet att vässa din förmåga att tänka kring, och skriva om forskning, vilket är särskilt värdefullt om du funderar på att fortsätta dina studier på forskarnivå.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp i psykologi på kandidatnivå (grundnivå), inklusive ett fördjupningsarbete om 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande resultat på ett internationellt etablerat språktest, till exempel TOEFL eller IELTS. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Under kursen tränar du dig på att läsa, analysera och utvärdera forskningslitteratur vilket är en bra förberedelse för yrken som ställer krav på sådana färdigheter. Det kan till exempel handla om arbeten där man gör utredningar, eller tar fram forskningsöversikter för offentliga organisationer.

Genom att kursen fokuserar på att utveckla din förmåga att tänka vetenskapligt kring forskningsdesign och forskningsmetoder är den dessutom en utmärkt förberedelse för fortsatta studier på forskarnivå.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den första delen är teoretisk. Kursens andra hälft består av ett självständigt arbete där du skriver en litteraturöversikt kring en socialpsykologisk forskningsfråga som du själv har valt. Kursen ges på engelska.