Länkstig

Självständigt arbete i klinisk nutrition

Kurs
MED730
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20354
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20355
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen utgör ett självständigt arbete inom huvudområdet klinisk nutrition för behörighet till medicine magister- eller masterexamen. Du ska kunna avgränsa, planera och genomföra en forskningsuppgift samt författa och försvara en vetenskapligt utformad uppsats utifrån denna forskningsuppgift.

Om utbildningen

Kursen utgör ett självständigt arbete inom huvudområdet klinisk nutrition för behörighet till medicine magister- eller masterexamen. Du ska kunna avgränsa, planera och genomföra en forskningsuppgift samt författa och försvara en vetenskapligt utformad uppsats utifrån denna forskningsuppgift.

Du ska kunna diskutera och motivera vetenskaplig och klinisk relevans samt kunna kritiskt granska och opponera på annat forskningsarbete på motsvarande nivå. Kursen är uppbyggd på seminarier runt planering, halvtidsredovisning och redovisning av färdigt arbete samt opponentskap av annat arbete. Forskningsuppgiften görs som självständigt arbete under handledning.

All undervisning sker på svenska, men handledning kan ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen/yrkesexamen om minst 180 hp. Dessutom krävs kurser inom huvudområdet klinisk nutrition om minst 45 hp och metodkurser på avancerad nivå om minst 15 hp (antingen ingående i examen eller kompletterade separat) samt Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.