Länkstig

Scratchprogrammering för lärare 1

Kurs
LFY022
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21122
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen genomförs i ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Hello World! Ideell förening. Bägges kompetenser, resurser och erfarenheter från lärarutbildning och distansutbildning på universitetsnivå respektive programmeringsundervisning riktad till barn och ungdomar kombineras. Detta för att ge dig som yrkesverksam lärare bästa möjliga introduktion till programmering i visuell miljö på en nivå och i ett tempo som är väl anpassad till dina förkunskaper och behov att föra de nyvunna kunskaperna vidare ut till elever i klassrummet.

Om utbildningen

Generellt innehåll

Programmering som digitalt verktyg. Helhetsperspektiv på programmeringsundervisningen - röd tråd genom läroplanen. Jämförelse mellan visuell programmering (block) och textprogrammering i t.ex. Python.

Programmeringsinnehåll

Praktiska övningar med visuell programmering i Scratch och genomgång av grundläggande begrepp inom programmering. Skapa egna program i Scratch, från spel till interaktiva berättelser, appar och microkontroller med Scratch. Navigering bland resurser i form av övningar och handledningar som finns tillgängliga online.

Didaktiskt innehåll

Best practices i klassrummet. Erfarenhetsutbyte med Hello World!s ledare som har stor erfarenhet av att introducera Scratch till nybörjare, i samverkan med didaktiker från Göteborgs universitet.

Kursen har tre digitala kursträffar. Det är obligatorisk närvaro vid dessa tillfällen för att säkerställa att alla deltagare ska ges en god möjlighet att uppnå kraven för examination. 

Behörigheter och urval

Behörighet

10 hp eller mer inom naturvetenskap, didaktik, pedagogik eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursträffar sker digitalt på söndagseftermiddagar (3 timmar per tillfälle). Kursträffarna är delvis examinerande och därför är deltagande obligatoriskt för att bli godkänd på kursen.

Självstudier

Utöver de digitala kursträffarna består kursen av självstudier inför och efter varje träff. Självstudierna sker online och består av teori och konkreta övningar. För att hålla även den onlinebaserade delen av kursen interaktiv och engagerande, finns ett forum där deltagare kan fråga och hjälpa varandra. Minst en övning inkluderar kamratvärdering på varandras projekt. Deltagarna kommer också få hjälp att skapa nya egna forum online som både utnyttjas i kursen och ger en möjlighet för deltagarna att fortsätta samverka även efter kursslut.