Bild
Genrebild student
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Så ansöker du till masterprogrammet i global hälsa

Vill du läsa masterprogrammet i global hälsa? För att bli antagen måste du uppfylla grundläggande behörighetskrav, bifoga vissa dokument och fylla i vår CV-mall.

Behörighetskrav

För antagning till masterprogrammet i global hälsa krävs att studenten uppfyller grundläggande behörighet, har en kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt/humanistiskt huvudområde eller motsvarande samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande nivå från internationellt erkänt test, till exempel TOEFL, IELTS.
Mer information om behörighetskrav i engelska

Ansökan

Antagning till programmet sker i två omgångar. Antagning för svenska studenter sker främst under vårterminen och antagningen för internationella betalstudenter sker under höstterminen. Utöver universitetets vanliga antagningsprocess vid kurser och program behöver du bifoga ett antal dokument i din ansökan. 


Dokumenten du behöver bifoga är:

  • Ansökan gjord i vår CV-mall
  • Utbildningsbevis från tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen, om den inte är utfärdad i Sverige
  • Betyg i Engelska B/Engelska 6, TOEFL-, IELTS- eller TWE-test eller motsvarande enligt instruktioner på antagning.se.

Ansökan ska innehålla följande delar (se CV-mall):

(Använd 200-250 ord per svar/sektion)

  • En kort beskrivning av dina tidigare utbildningar (Ambition and Initiative)
  • En kort beskrivning av din tidigare arbetslivserfarenhet, eventuell praktisk erfarenhet inom global hälsa och erfarenhet av forskning
  • En kort beskrivning av din avsikt och ambition med att söka programmet samt om dina framtidsplaner och din framtida yrkeskarriär (Statement of Intent)

Använd vår CV-mall
Ansökan ska skrivas på engelska och ansökningar som använt vår CV-mall kommer att prioriteras.

Urval

Först prioriteras sökande med komplett ansökan på engelska gjord i vår CV-mall tillsammans med examensbevis och betyg i engelska eller godkänt testresultat i engelska (se ”Behörighetskrav” för mer information). 

Ansökan rangordnas utefter kvalitet och innehåll. Sökande som saknar ifylld CV-mall i sin ansökan, men uppfyller behörighetskraven i övrigt och har bifogat övriga dokument, kan antas i mån av plats

Ansök via antagning.se

Ansök till masterprogrammet i global hälsa via antagning.se

På antagning.se ska du bifoga ovan nämnda dokument.
Läs mer om de dokument du behöver bifoga i din ansökan här

Studieavgift

Svenska studenter och studenter från annat EU-land behöver inte betala studieavgift. Internationella studenter (från länder utanför EU) debiteras en studieavgift varje läsår. Hur hög denna studieavgift är framgår av programsidan. Studenter från partneruniversitet, där formella avtal har tecknats, är undantagna studieavgiften. För internationella studenter (från länder utanför EU) finns möjligheten att ansöka om stipendier i konkurrens med andra sökande. Läs mer om studieavgifter här