Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ryska, Fördjupningskurs, Uppsatsförberedande kurs

Kurs
RY1338
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13620
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Kursen är en introduktion till vetenskapligt skrivande. Den behandlar forskningstraditioner och omfattar analys och opposition av uppsatsexempel, läs- och skrivövningar av vetenskapliga texter, samt studium av vetenskapliga artiklar på ryska, engelska och svenska. Kursen ger en fördjupad insikt i ryska språk- och litteraturvetenskapliga teoretiska och metodiska grundproblem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna RY1321, Ryska, Fördjupningskurs, Etapp 5 (7,5 hp) och RY1323, Ryska, Fördjupningskurs, Text 1 (7,5 hp) eller motsvarande svensk eller utländsk utbildning.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.