Länkstig

Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende

Kurs
PX2115
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17456
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Ekonomisk psykologi är ett spännande ämne i gränslandet mellan ekonomi och psykologi och ett aktuellt ämne i samhällsdebatten. I den här kursen får du lära dig hur psykologiska faktorer påverkar allt från våra egna ekonomiska vardagsbeslut till världens aktiemarknad. Kursen kräver inga särskilda förkunskaper, bara ett intresse av kombinationen ekonomi och psykologi.

Om utbildningen

Varje dag gör vi ekonomiska val. Det kan handla om allt från vilka frukostflingor vi ska köpa till om vi ska ta ett huslån eller vilka aktier vi ska investera i.

Ekonomisk psykologi (eller beteendeekonomi) är ett spännande och växande forskningsfält i gränslandet mellan ekonomi och psykologi. I den här kursen får du lära dig hur psykologiska faktorer påverkar såväl ekonomiskt vardagsbeteende som större ekonomiska beslut. Exempel på ämnen vi behandlar är förhållandet mellan pengar och lycka, hur vi bedömer priser i utländska valutor, aktiemarknadens psykologi, varför vår upplevelse och nytta av en produkt kan bero på hur mycket vi betalat för den, hur pensionssparande kan ökas med hjälp av psykologi, samt varför ekonomiska incitament ibland påverkar beteenden i motsatt riktning än vad som var avsett.

Kursen lämpar sig för dig som studerar ekonomi och vill komplettera med ett fördjupat psykologiskt perspektiv, samt för dig med psykologiska förkunskaper och ett intresse för ekonomi. För att få utbyte av kursen krävs dock inga särskilda förkunskaper, bara ett intresse av kombinationen ekonomi och psykologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 180 hp från högskolestudier på grundnivå. Sökande ska dessutom kunna visa kunskaper i engelska: Engelska 6/Engelska kurs B från svensk gymnasieskola eller motsvarande kunskaper från ett internationellt erkänt test, såsom TOEFL eller IELTS.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kunskaper inom ekonomisk psykologi/beteendeekonomi är meriterande för yrken inom ekonomisektorn. Ämnet har också ett växande inflytande inom exempelvis chefskap, politik och andra yrken relaterade till beteendeförändring. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Vid seminarierna studeras vetenskapliga artiklar i gruppövningar och diskussioner. Kursen ges på engelska.