Länkstig

Projektledning och utredning

Kurs
GS1422
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27227
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger introducerande kunskaper till projektledning och utvärdering inom verksamheter relevanta för de globala utmaningarna. Under kursen får du grundläggande teoretiska kunskaper om och färdigheter inom exempelvis ekonomisk och administrativ planering, konfliktlösning och konsekvensanalys.

Om utbildningen

Kursen ger introducerande kunskaper till projektledning och utvärdering inom verksamheter relevanta för de globala utmaningarna. Du får grundläggande teoretiska kunskaper om och färdigheter inom exempelvis ekonomisk och administrativ planering, konfliktlösning och konsekvensanalys. Du studerar även metoder för utvärdering och analys av de sociala sammanhang inom vilka projekt genomförs. En viktig del i detta är att väga in kontextuella och etiska dimensioner i projekt och utvärderingar.

Observera att kursen ges med engelska som undervisningsspråk på vårterminen och med svenska som undervisningsspråk på höstterminen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För att antas till kursen krävs avklarade minst 60 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp. Förtur ges till sökande som läst minst 60 högskolepoäng inom följande ämnen: Afrikastudier, Asienstudier, globala studier, globala utvecklingsstudier, humanekologi, internationella relationer, Latinamerikastudier, Mellanösternstudier, mänskliga rättigheter, offentlig förvaltning, socialantropologi eller statsvetenskap.

Efter studierna

Ämnet globala studier riktar sig till dig som vill jobba i verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Studiernas breda samhällsvetenskapliga bas ger dig förutsättningar till en fördjupad förståelse för dagsaktuella frågor och lär dig att kritiskt analysera samhällsfenomen i en globaliserad värld. Kunskaper inom ämnet efterfrågas av svenska och internationella organisationer, företag och myndigheter.