Länkstig

Praktisk filosofi: Fördjupningskurs

Kurs
FP1300
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22410
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen avser att ge dig ytterligare fördjupade kunskaper i central praktisk filosofisk teori och är till stor del baserad på självständiga arbeten. Du kommer att (1) självständigt formulera en i jämförelse med tidigare studier mer komplicerad problemställning och på basis av vetenskaplig argumentation och metodik utreda denna i en uppsats. I detta ingår kännedom om informationssökning i bibliotek, databaser och andra arkiv, grundläggande formalia relevant för vetenskapliga uppsatser inom det humanistiska området, samt muntlig opposition av annans uppsats och försvar av egen. Vidare kommer du att (2) studera problemställningarna i och kritiken av några klassiska och moderna filosofiska verk samt deras historiska inflytande.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om 30 hp i Praktisk filosofi: Grundkurs (FP1100 eller PF1000), samt godkänt resultat om 22,5 hp i Praktisk filosofi: Fortsättningskurs (FP1200 eller PF3000), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.