Bild
Matematiska tecken och mönster
Foto: /Konstnär: Per Petersson
Länkstig

Perspektiv på matematik

Kurs
MVA200
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11761
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Om utbildningen

I den här kursen kommer du att få ett historiskt och filosofiskt perspektiv på de matematiska vetenskaperna. Du kommer att lära dig om utvecklingen av ett urval centrala begrepp inom matematik. Det blir också diskussioner om matematikens roll i samhället och drivkrafter, processer och metoder för forskning i matematik. Du kommer att öva på att ge muntliga presentationer och skriva matematiska texter på engelska. Kursen är obligatorisk för en masterexamen i matematik eller matematisk statistik.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att man är antagen till Masterprogrammet i matematiska vetenskaper, eller att man har avlagt en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik.

Urval

Platsgaranti

Så är det att plugga

Lokaler

Matematiska vetenskaper är en gemensam institution
Chalmers/Göteborgs universitet. Din undervisning sker i Matematiska
vetenskapers rymliga och ljusa lokaler på Chalmers campus Johanneberg, där det finns föreläsningssalar, datorsalar och grupprum. Här finns också studentlunchrum och läsesal, liksom studievägledare och studieexpedition.

Karta över Campus Johanneberg