Länkstig

Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kurs
PDG562
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19304
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare och undervisar i förskola, förskoleklass, skola eller fritidshem.

Kursen tar utgångspunkt i de utmaningar som pedagogisk personal kan möta i relation till kolleger som inte har samma utbildningsbakgrund. Vi fokuserar i kursen på det pedagogiska ledarskapet i relation till undervisning och samtal som pedagogiskt redskap i möte med till exempel kollegor. Vi tar även upp och diskuterar etiska frågor och dilemman.

Kursens innehåll styrs av vardagsvillkoren i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem och de kompetenser som krävs i dessa olika utbildningsmiljöer. Härigenom aktualiserar kursen exempelvis svåra samtal samt samverkan med kollegor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen, eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik, eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och kollegial handledning, digitalt och på campus. Närvaro och engagemang bedöms vara viktigt och seminarie- och workshopstillfällen är därför obligatoriska. Detta för att säkra att studenten får träna och praktisera de färdigheter och värderingsförmågor som beskrivs i lärandemålen.

Undervisningsspråket är svenska, men inslag på engelska kan förekomma. 

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.