Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kurs
PDG562
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19302
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen riktar sig till dig som arbetar som lärare och undervisar i förskola, förskoleklass, skola eller fritidshem.

Kursen tar utgångspunkt i de utmaningar som pedagogisk personal kan möta i relation till kolleger som inte har samma utbildningsbakgrund. Vi fokuserar i kursen på det pedagogiska ledarskapet i relation till undervisning och samtal som pedagogiskt redskap i möte med till exempel kollegor. Vi tar även upp och diskuterar etiska frågor och dilemman.

Kursens innehåll styrs av vardagsvillkoren i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem och de kompetenser som krävs i dessa olika utbildningsmiljöer. Härigenom aktualiserar kursen exempelvis svåra samtal samt samverkan med kollegor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen, eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik, eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier, workshops och kollegial handledning, digitalt och på campus. Närvaro och engagemang bedöms vara viktigt och seminarie- och workshopstillfällen är därför obligatoriska. Detta för att säkra att studenten får träna och praktisera de färdigheter och värderingsförmågor som beskrivs i lärandemålen.

Undervisningsspråket är svenska, men inslag på engelska kan förekomma. 

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.