Bild
Länkstig

Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19303
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du förskollärare, lärare i fritidshem, i grundskolan eller i anpassad skolform, och intresserad av pedagogiskt ledarskap? Vässa din kompetens med kursen Pedagogiskt ledarskap i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem. Kursen går på kvartsfart kvällstid och helt på distans.

Om utbildningen

Kursen tar utgångspunkt i de utmaningar som pedagogisk personal kan möta i relation till kolleger som inte har samma utbildningsbakgrund. Vi fokuserar i kursen på det pedagogiska ledarskapet i relation till undervisning och samtal som pedagogiskt redskap i möte med till exempel kollegor. Vi tar även upp och diskuterar etiska frågor och dilemman.

Kursens innehåll styrs av vardagsvillkoren i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem och de kompetenser som krävs i dessa olika utbildningsmiljöer. Härigenom aktualiserar kursen exempelvis svåra samtal samt samverkan med kollegor.

Undervisningen

Undervisningen sker genom digitala föreläsningar, seminarier, workshops och kollegial handledning. Kursen ges i sin helhet helt på distans. Närvaro och engagemang bedöms vara viktigt och seminarie- och workshopstillfällen är därför obligatoriska. Detta för att säkra att du som student får träna och praktisera de färdigheter och värderingsförmågor som beskrivs i lärandemålen.

Undervisning sker på onsdagar mellan kl 16 och 18 och du behöver tillgång till dator och stabil internetuppkoppling. Undervisningsspråket är svenska, men inslag på engelska kan förekomma.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs lärarexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng med ett fullgjort självständigt arbete om 10 poäng/15 högskolepoäng inom eller utanför examen, eller kandidatexamen med huvudämnet pedagogik, eller motsvarande kunskaper

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.