Länkstig

Mjukvaruanalys och konstruktion

Kurs
DIT185
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28608
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Syftet med kursen är att bekanta studenter med begrepp, metoder och verktyg för objektorienterad analys och design av programvarusystem, med betoning på metoder som används i stora produktutvecklingsprojekt. Kursen introducerar gemensamma designprinciper och modeller som stöder utvecklingen av underhållsvänlig, återanvändbar och utbyggbar programvara. Kursen ger en introduktion till UML.

Analys- och designmodeller uttrycks genom UML-modeller såsom användningsfallsdiagram, klassdiagram, sekvensdiagram och tillståndsdiagram. Dessutom introduceras tekniker och riktlinjer för analys av mjukvarudomäner och mjukvarukrav.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För och vara behörig till kursen ska studenten ha en godkänd 7,5 hp kurs i objektorienterad programmering (till exempel DIT042 objektorienterad programmering).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.