Länkstig

Miljövetenskap, allmän inriktning

Kurs
ES1102
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21203
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här orienteringskursen i miljövetenskap behandlar människans effekter på jordens ekosystem. Du får grundläggande kunskaper om miljöproblem ur både naturvetenskaplig och samhällelig synvinkel samt möjlighet att tillsammans med andra kursdeltagare diskutera potentiella lösningar till problemen.

Om utbildningen

Kursens teoretiska delar är indelad i tre olika tema; Vatten, Luft samt Mark. I varje tema ingår att genomföra instuderingsfrågor kring litteraturen samt krav på olika enskilda uppgifter, som lämnas in skriftligt. De flesta uppgifter kan du lösa genom att själv söka information i litteratur samt via Internet. Utöver temadelarna tillkommer vissa diskussionsuppgifter, där du tillsammans med några andra kurskamrater diskuterar olika frågor kring ämnet, genomför litteraturstudier eller laboration i hemmiljö enligt särskilda instruktioner. Varje uppgift sammanställs i ett gemensamt dokument som lämnas in av en av er.

I en av temadelarna ingår ett studiebesök på ett avloppsreningsverk på plats. Denna uppgift kan du lösa antingen genom att du på egen hand ordnar med ett sådant studiebesök på ett avloppsreningsverk i närheten där du befinner dig, alternativt kan du delta på ett studiebesök i ett samarrangemang via lärosätets försorg i Göteborg vid ett specifikt datum som anslås på kurshemsidan.

God datorvana och tillgång till en internetansluten dator med bredbandsuppkoppling krävs under hela kursens gång. Du bör vara inloggad på kurshemsidan minst en gång varje dag för att inte missa viktig information, krav på deltagande i gruppövningar eller inlämningstider av olika uppgifter.

Kurslitteraturen är på engelska, övrig undervisning sker på svenska. Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till Studentportalen. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker helt på distans och det ingår egen inläsning av material, besvara instuderingsfrågor, sammanställa diskussioner, laborationer och uppgifter skriftligt i dokument samt genomföra ett eget studiebesök på ett avloppsreningsverk eller motsvarande.

Lokaler

Undervisningen bedrivs helt på distans och kräver internetanslutning och egen dator.