Länkstig

Migration och hälsa i ett socialt, demografiskt och politiskt sammanhang

Kurs
MPH234
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10362
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen kommer att ge studenterna kunskap om grundläggande koncept och globala överenskommelser runt migranters mänskliga rättigheter, inklusive deras rätt till hälsa. Utifrån tillgänglig forskning kommer kursen att gå igenom bio-psyko-sociala mekanismer mellan migrationsprocessen och fysisk och psykisk hälsa. Kursen kommer även att uppmärksamma heterogeniteten bland gruppen migranter och diskutera möjligheter för preventiva och promotiva åtgärder på olika nivåer.

Om utbildningen

Kursen kommer att ge studenterna  kunskap om grundläggande koncept och globala överenskommelser runt migranters mänskliga rättigheter, inklusive deras rätt till hälsa. Utifrån tillgänglig forskning kommer kursen att gå igenom bio-psyko-sociala mekanismer mellan migrationsprocessen och fysisk och psykisk hälsa.

Kursen kommer även att uppmärksamma potentiella skillnader i dessa mekanismer utifrån den stora heterogeniteten bland migranter avseende social position (intersektionalitet) och diskutera hur potentiella interventioner och policys kan förebygga sjukdom och förbättra hälsan i olika grupper av migranter inklusive sambandet mellan hälsa och integration. Då området migration och hälsa är mycket omfattande kommer studenterna även att få möjligheten att fördjupa sig inom ett specifikt område (exempelvis geografiskt, hälsomässigt eller inom en specifik grupp) i enlighet med sina specifika erfarenheter/intressen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Qualification for admission to the programme requires professional degree/Bachelor's degree of at least 180 credits in a health science, social science, science, economics, arts or engineering field of education and grade Passed/E in English B/English 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.