Länkstig

Metod inom Globala studier

Kurs
GS1311
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27226
Ansökan stängd

Kort om kursen

Under metodkursen bekantar du dig med grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser inom samhällsvetenskapen. Du får lära dig om både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga datainsamlingsmetoder. Genom att läsa metodkursen får du ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt vilket hjälper dig när du skriver vetenskapliga uppsatser.

Om utbildningen

Under metodkursen bekantar du dig med grundläggande vetenskapsteoretiska och metodologiska ansatser inom samhällsvetenskapen. Du får lära dig om både kvalitativa och kvantitativa samhällsvetenskapliga datainsamlingsmetoder. Du får också lära dig att hantera disciplinära och tvärvetenskapliga samhällsvetenskapliga metoder där man tillämpar statistisk analys, analys av intervjuer, kvalitativ textanalys samt observationsmetoder. 

Genom att läsa metodkursen får du ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt vilket hjälper dig när du skriver vetenskapliga uppsatser. Du lär dig hur du tolkar och värderar forskning och hur du på bästa sätt kan genomföra, utvärdera och presentera en studie av god kvalitet. 

Kursen ges som fördjupningskurs inom globala studier, humanekologi, internationella relationer och globala utvecklingsstudier.

Observera att kursen ges med engelska som undervisningsspråk på vårterminen och med svenska som undervisningsspråk på höstterminen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgångna kurser om 60 högskolepoäng, varav 45 hp avklarade, i ett ämne som ges vid Institutionen för globala studier.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Ämnet globala studier riktar sig till dig som vill jobba i verksamheter som arbetar med globala utmaningar inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Studiernas breda samhällsvetenskapliga bas ger dig förutsättningar till en fördjupad förståelse för dagsaktuella frågor och lär dig att kritiskt analysera samhällsfenomen i en globaliserad värld. Kunskaper inom ämnet efterfrågas av svenska och internationella organisationer, företag och myndigheter.