Navigate to video: Make sense of globalization
Video (1:18)
Make sense of globalization
Bild
Länkstig

Masterprogram i globala studier

Program
S2GLS
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)

Kort om programmet

Master's Programme in Global Studies är en internationell masterutbildning där du, utifrån kritiska perspektiv, fördjupar dig i hur globaliseringen påverkar villkoren för samhällets och människans utveckling. I detta forskningsnära program ges du möjlighet att söka forskningspraktik. Programmet ger dig analytiska verktyg för arbete med utredningar, utvecklingsarbete och handläggning inom offentlig sektor, organisationer och näringsliv. Programmet ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Bachelor's degree with a minimum of 30 credits within the field of Global Studies. English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.