Länkstig

Jessie Jern gjorde praktik i ett forskningsprojekt

Jessie Jern gjorde forskningspraktik hos oss på Institutionen för globala studier under 2019 och 2020.