Länkstig

Masterkurs i Miljöpsykologi

Kurs
PX2151
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17458
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursens mål är att öka och fördjupa deltagarnas kunskap om människors miljöval och attityder. Under kursen problematiseras och diskuteras den grundläggande frågan om varför människor i vissa situationer väljer att agera hållbart och i andra situationer inte.

Om utbildningen

Kursen behandlar viktiga teorier och metoder som används i aktuell psykologisk forskning som syftar till att klargöra hur mänskligt beteende och attityder kan påverkas på ett mer miljövänligt sätt. Den sista delen av kursen består av oberoende, djupgående studier om psykologiska teorier på ett utvalt verkligt miljöproblem.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 180 högskolepoäng från studier på grundnivå. Sökande ska dessutom kunna visa kunskaper i engelska: Engelska 6/Engelska kurs B från svensk gymnasieskola eller motsvarande kunskaper från ett internationellt erkänt test, såsom TOEFL eller IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Ett psykologiskt perspektiv kan vara mycket användbart i de flesta yrkesområden som hanterar miljöfrågor.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Kursen bygger på aktivt deltagande. Deltagarna förväntas läsa specifika artiklar varje vecka som kommer att diskuteras under seminariet. Deltagarna kommer också att skriva ett eget individuellt arbete.

Kursen ges på engelska.