Bild
Foto: Anna-Lena Lundqvist
Länkstig

Marin ekologi, examenskurs

Kurs
BIO765
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21551
Ansökan stängd

Kort om kursen

Denna kurs är riktad till studenter på avancerad (Master) nivå inom Biologi och Miljövetenskap eller i Marina Vetenskaper. Man får lära sig att planera och genomföra ett vetenskapligt projekt under en given tidsram, och att presentera resultat från projektet på ett vetenskapligt sätt i muntlig och skriftlig form.

Om utbildningen

Kursen omfattar en termins studier där den studerande utför och presenterar ett självständigt vetenskapligt arbete inom ämnesområdet biologi med inriktning mot marin ekologi. Uppgiften kan vara:
• ett experimentellt arbete eller en analys och utvärdering av vetenskapliga data
• kritisk litteraturgenomgång byggd på originalarbeten
Examensarbetet kan ske på Institutionen för marina vetenskaper eller Institutionen for Biologi och Miljövetenskap, på annan institution inom ämnesområdet eller externt på företag, institut eller myndighet och handleds av vetenskapligt utbildad forskare.
Det färdiga arbetet presenteras skriftligt i form av en vetenskaplig uppsats samt genom en muntlig presentation.
Vid överenskommelse kan kursen förlängas till 45 eller 60 poäng.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Godkända baskurser i biologi om 75 hp (exempelvis BIO900, BIO905, BIO910, BIO915 och BIO920) samt godkända fördjupningskurser inom det marinbiologiska ämnesområdet om minst 30 hp. Dessutom krävs godkänd examenskurs i biologi på grundnivå om minst 15 hp. Alternativ 2: Naturvetenskaplig kandidatexamen (180 hp) inom marin vetenskap där examensarbetet hanterar marinbiologiska problemställningar (exempelvis MAR302 eller MAR312).

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är ett självständigt arbete där studenten under en termin skall studera en vetenskaplig frågeställning. För vägledning i arbetet finns en vetenskapligt skolad handledare.

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Examensarbetet kan även genomföras utomlands vid universitet eller myndighet, efter överenskommelse med handledare och kursledare.