Länkstig

Mänskliga rättigheter

Är du samhällsengagerad och vill jobba med frågor om diskriminering, asyl- och flyktingpolitik eller barns rättigheter? Då ska du läsa mänskliga rättigheter.

Om ämnet

Mänskliga rättigheter är ett tvärvetenskapligt ämne som tar upp mänskliga rättigheters roll i dagens värld utifrån politiska, etiska och juridiska perspektiv. Du lär dig om mänskliga rättigheters framväxt, dess rättsliga system, strukturer och aktörer. Du lär dig också om hur mänskliga rättigheter påverkas av globaliseringen och olika kulturella värdesystem. 

Vi erbjuder utbildning i mänskliga rättigheter på avancerad nivå genom masterprogrammet i mänskliga rättigheter och vårt internationella Erasmus Mundus masterprogram.

Efter studierna

Arbetsmarknaden är bred eftersom arbete med mänskliga rättigheter sker överallt i samhället. Efter att ha läst mänskliga rättigheter kan du arbeta i kommunala, regionala eller statliga internationella och regionala organ som exempelvis FN och EU. Kunskaperna efterfrågas också i många olika frivilligorganisationer och allt mer från företag i deras arbete med socialt ansvar och hållbarhet.