Länkstig

Lingvistik: Fortsättningskurs

Kurs
LI100B
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22423
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen omfattar 30 högskolepoäng och utgörs av 4 delkurser på 7,5 hp där Lingvistik:

Lingvistisk metod är obligatorisk, två av följande tre delkurser ska ingå: Lingvistik:

Syntax 2, LI2030 Lingvistik: Semantik 2 och LI2040 Lingvistik: Pragmatik 2. En delkurs kan väljas från institutionens valbara utbud. Exempel på valbara delkurser är Metoder för att studera dialog, Språkteknologi och Fonetik.

Höstterminen är LI1420 Dynamisk semantik och LI1416 Tvåspråkighet och andraspråksinlärning valbara delkurser. 

LI2010 Lingvistik: Lingvistisk metodkurs

Kursen ger en introduktion till vetenskaplig metod med inriktning mot språkvetenskap.

Dessutom diskuteras forskningsetik i förhållande till språkvetenskaplig forskning. Kursen behandlar ett urval av metoder som används inom lingvistiken, tex experiment, elicitering, korpussökning, transkription, annotation och formalisering.

LI2030 Lingvistik: Semantik 2

Kursen ger en orientering om semantiska teorier och deras förhållande till kringliggande vetenskapliga områden. Kursen tar upp semantikens historia, semantiska grundbegrepp och semantisk teoribildning, semantikens användningområden, och semantisk analys.

Semantiska och begrepp och teorier presenteras mer ingående och formaliseras delvis.

LI2040 Lingvistik: Pragmatik 2

Kursen ger en orientering om pragmatiska teorier och deras förhållande till kringliggande vetenskapliga områden. Kursen tar upp pragmatikens historia, grundbegrepp och teoribildning, dess användningsområden, och pragmatisk analys.

Pragmatiska begrepp och teorier presenteras mer ingående än inom ramen för motsvarande kurs på grundnivå. Kursen avser vidare att ge färdigheter i pragmatisk analys av språkanvändning utifrån autentiska språkexempel (skrivna och talade).

Kursen ges på engelska. Besök vår internationella sida för mer information.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 22,5 hp från LI100A eller motsvarande, t.ex kurserna LI1010, LI1020, LI1030 och LI1040 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.