Länkstig

Kvantitativa metoder och biostatistik

Kurs
STA030
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20359
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger kunskaper att tolka, förstå och värdera medicinsk statistik. Studenten får både en repetition av grundläggande statistik, men också kunskaper i olika metoder att designa studier, kritiskt analysera och värdera artiklar samt en förmåga att bearbeta egen data.

Om utbildningen

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är kandidat student eller liknande och vill fräscha upp dina statistikkunskaper inför ditt projektarbete. Den är också lämplig för dig som arbetar som utvecklare eller projektledare inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

Kursen går igenom både basal statistik, så som skalor, olika sammanställningsmått, definitioner av p-värdet, signifikansnivån, en studies styrka (power) med mera. Även mer avancerade analysmetoder så som olika test (både parametriska och icke-parametriska) samt olika regressionsmetoder. Dessutom diskuteras olika designer och hur man väljer mellan hypoteser. 

Efter kursen kan du

Efter kursen kan du tolka, förstå och värdera statistiska resultat. Du förstår skillnaden mellan olika analysmetoder och har en förståelse för hur man väljer mellan dessa. Du kan göra analyser själv i ett statistiskt analyspaket.

Undervinsing

Kursen ges online med inspelade lektioner (förutom examinationen som sker fysiskt på plats). Du måste trots detta avsätta tid för att kunna följa kursplanen och delta i kursmoment och kunna samarbeta med andra. Examinationen sker på plats i Göteborg.  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är en kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande inom något av de hälsovetenskapliga eller samhällsvetenskapliga huvudområdena, samt Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.