Länkstig

Kvantitativa metoder och biostatistik

Kurs
STA030
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-20352
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger kunskaper att tolka, förstå och värdera medicinsk statistik. Studenten får både en repetition av grundläggande statistik, och kunskaper i olika metoder att designa studier, kritiskt analysera och värdera artiklar samt en förmåga att bearbeta egna data.

Om utbildningen

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är student på masternivå eller motsvarande och vill fräscha upp dina statistikkunskaper inför ditt examensarbete eller andra studier/projekt. Den är också lämplig för dig som arbetar som utvecklare eller projektledare inom hälso- och sjukvården.

Innehåll

Kursen går igenom både basal statistik, så som skalor, olika sammanställningsmått, definitioner av p-värdet, signifikansnivån, en studies styrka (power) med mera. Även mer avancerade analysmetoder så som olika test (både parametriska och icke-parametriska) samt olika regressionsmetoder. Dessutom diskuteras olika designer och hur man väljer mellan hypoteser.

Efter kursen kan du

Efter kursen kan du tolka, förstå och värdera statistiska resultat. Du förstår skillnaden mellan olika analysmetoder och har en förståelse för hur man väljer mellan dessa. Du kan göra analyser själv i ett statistiskt analyspaket.

Distanskurs på 25 % fart

Detta är en distanskurs på mastersnivå som ges på kvartsfart (7.5 Hp), dock sker tentamen på plats i Göteborgs universitets skrivsal. Notera också att det är viktigt att kunna avsätta tid för kursen under vårterminen.

De flesta lektionerna ges i form av inspelade föreläsningar som studenten kan lyssna på via Canvas. Det finns 5 obligatoriska tillfällen (3 datorövningar och 2 workshop). Det kommer att finnas möjlighet till schemalagda lektioner (via Zoom) där studenten kan få ställa sina frågor. Examinationen kommer vara i Göteborg.

Även om schemat är flexibelt är det viktigt att student på egen hand schemalägger tillfällen för att kunna följa kursen kontinuerligt över terminen. Datorövningarna och workshopen bygger på att kunskaper från föreläsningarna.

Ansökan

Ansök till kursen via antagning.se.

Behörigheter och urval

Behörighet

Kursens förkunskapskrav är kurser omfattande minst 120 högskolepoäng och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.