Länkstig

Kritisk museipraktik: Avkolonisering av arkeologiska och antropologiska samlingar

Kurs
AE2026
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Världskulturmuseet och syftar till att introducera nästa generation av forskare och museiprofessionella till kritiska teorier och praktiker inom museal verksamhet och i nära dialog med ursprungsbefolkningen.
Kursen erbjuder studenter på avancerad nivå möjligheten att genom forskningsinriktad praktik få erfarenhet inom museibranschen. Utifrån samlingarna, databaserna och arkiven på Världskulturmuseet i Göteborg tar kursen upp kritiska ämnen inom arkeologiska och etnografiska museers verksamhet, inklusive digital och fysisk repatriering eller restitution, avkolonisering eller indigenisering av museer, proveniensforskning, synlighetsgörande, rättigheter till biokulturellt och immateriellt arv, engagemang med ursprungsbefolkningar och maktfördelning inom museal verksamhet. Dessa ämnen diskuteras på djupet genom historiska och kritiska genomgångar av museibruk utifrån verkliga fallstudier.

Behörigheter och urval

Behörighet

Minst 60 hp (eller motsvarande) på grundnivå i arkeologi, antropologi, kulturarvsstudier, historia, antikens kultur och samhällsliv, museistudier, kulturanalys, byggnadsvård eller motsvarande.