Länkstig

Kostundersökningsmetodik

Kurs
MED723
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10355
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Kursen lär dig att välja lämplig kostundersökningsmetod genom att känna till metodernas styrka och svaghet. Du ska kunna planlägga och dimensionera studier både på grupp och individnivå utifrån kostundersökningsmetod.

Om utbildningen

Kursen lär dig att välja lämplig kostundersökningsmetod genom att känna till metodernas styrka och svaghet. Du ska kunna planlägga och dimensionera studier både på grupp och individnivå utifrån kostundersökningsmetod. Genom föreläsningar, övningar och seminarier tränas du i att testa metoders validitet och reproducerbarhet. Du får öva att utföra, redovisa och diskutera resultat från olika typer av kostundersökningar. Du ska kunna kommunicera dina metodkunskaper inom och utanför det vetenskapliga samhället. Du ska vidare kunna värdera och kritisera metoder i nutritionsepidemiologiska artiklar. Kursen ges som tre schemalagda veckor med eget arbete mellan träffarna.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Dietistexamen 180 hp eller liknande vård- eller hälsoinriktad naturvetenskaplig utbildning motsvarande 180 hp varav näringslära minst 7,5 hp eller motsvarande

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.