Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Operastudenter
Foto: Natalie Greppi
Länkstig

Konst och normkritiska perspektiv

Kurs
MVK100
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Normer och maktordningar konstrueras och manifesteras inom olika områden i ett samhälle. Hur ser det ut inom konsten? Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av normkritiska perspektiv på konstutövande och konstundervisning. Du introduceras till aktuell forskning som behandlar normkritiska förhållningssätt inom framför allt scen- och musikområdet. Du kommer att få undersöka och analysera hur normer kopplade till klass, kön, etnicitet, sexualitet och ålder verkar i konstnärliga praktiker. Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier i grupp där litteratur, egna erfarenheter och föreläsningsmaterial diskuteras.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av 15hp inom konstnärligt kandidatprogram eller 15 hp inom lärarprogram med estetisk inriktning, alternativt motsvarande kurser och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen går på halvfart under första halvan av terminen januari - mars. Kursen ges på tisdagseftermiddagar 15.00-18.00.

Lokaler

Kursen ges vid Högskolan för scen och musik i centrala Göteborg. 

Fristående kurser ger inte behörighet att boka övningsrum på Högskolan för scen och musik. Som student behöver du själv säkerställa att du har tillgång till övningsinstrument eller annan utrustning, samt rum för övning etc som är nödvändiga för att klara kursen. 

Läs mer om lokaler