Länkstig

Klinisk prövning

Kurs
MED563
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20350
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen i klinisk prövning ger förståelse för de regelverk och kvalitetsprinciper som styr en klinisk prövning för läkemedel och medicintekniska produkter.

Om utbildningen

Kursen i klinisk prövning ger förståelse för de regelverk och kvalitetsprinciper som styr en klinisk prövning för läkemedel och medicintekniska produkter. Kursen ger också förståelse för olika typer av studiedesign, studieprotokollets uppbyggnad och innehåll samt vad som krävs för att planera, genomföra och avsluta en klinisk prövning. Obligatoriska tillfällen förekommer.

Kursplan
Kurslitteratur

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För antagning till kursen krävs godkända kurser om minst 180 högskolepoäng. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.