Länkstig

Christina Hessle

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Telefon
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, Hus 7, plan 3
41390 Göteborg
Postadress
Innovation och nyttiggörande, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 453
40530 Göteborg