Länkstig

Klimatförändring och global utveckling

Kurs
US1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17215
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Kursen tar sig an en av de största utmaningarna som mänskligheten står inför då den fokuserar på klimatförändring och klimatomställning i relation till hur vi förstår ekonomisk, politisk och social utveckling. Centrala frågeställningar för kursen inkluderar rätten till ekonomisk utveckling, ansvar och kostnadsfördelning för en klimatomställning samt vad klimatfrågan betyder för relationer mellan Nord och Syd.

Om utbildningen

Kursen syftar till att sätta centrala frågor inom utvecklingsstudier i relation till hållbar utveckling och klimatomställning. I samband med detta introduceras och problematiseras utvecklingsbegreppet. I kursen undersöker du hur (hållbar)utveckling kan förstås i relation till omställnings-begreppet vad gäller frågor som rätten till ekonomisk utveckling, ansvar och kostnadsfördelning samt Nord/Sydrelationer. Vi lägger ett särskilt fokus på klimatförändringar och hur de samspelar med politiska, ekonomiska och sociala aspekter som fattigdom, marginalisering, polarisering och genus.

I kursen kommer du också att lära dig att söka efter relevant litteratur, hantera källor, bedöma trovärdighet och skriva akademiskt. Vi diskuterar också olika vetenskapliga angreppssätt inom utvecklingsstudier.

Kursen bygger på den senaste forskningen inom ett mycket aktuellt och föränderligt ämne. Den ökar din förståelse för de omfattande effekter som klimatförändringar har på utvecklingsprocesser globalt.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursen ger dig goda kunskaper i samtida utvecklingsproblem och utgör en bra komponent i en utbildning där du ämnar jobba med lokala såväl som globala miljö- och klimatutmaningar.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen tillämpar varierade undervisningsformer. Salsföreläsningar introducerar teman och teorier. I seminarier och workshops fördjupas kunskaperna genom att studenterna gruppvis arbetar med uppgifter och färdigheter.