Länkstig

Klimatförändring och global utveckling

Kurs
US1121
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17225
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Kort om kursen

Kursen syftar till att sätta centrala frågor inom utvecklingsstudier i relation till hållbar utveckling och klimatomställning. I samband med detta introduceras och problematiseras utvecklingsbegreppet.

Om utbildningen

Kursen behandlar hur (hållbar) utveckling kan förstås i relation till omställningsbegreppet vad gäller frågor som rätten till ekonomisk utveckling, ansvar och kostnadsfördelning, samt Nord/Sydrelationer. Kursen har ett särskilt fokus på klimatförändringar och hur de samspelar med politiska, ekonomiska och sociala aspekter som fattigdom, marginalisering, polarisering och genus. Under kursen förmedlas färdigheter i litteratursökning, referenshantering, källkritik och akademiskt skrivande. Även olika vetenskapliga förhållningssätt inom utvecklingsstudier tas upp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)