Bild
Två händer med världskartan på handflatorna.
Länkstig

Kandidatprogrammet i globala studier

Program
S1GLS
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G72B
Ansökan stängd

Kort om programmet

Kandidatprogrammet i globala studier är en utbildning som kombinerar olika perspektiv för att undersöka hur globaliseringen har förändrat villkoren för samhällets och människans utveckling. Som en röd tråd genom programmet går diskussionen om rättvisa och hållbarhet. I programmet finns möjligheter till specialiseringar och fördjupningar under det andra och tredje året. Efter programmet är du en skicklig analytiker som kan arbeta med globala och lokala problem och frågor kring hållbarhet och rättvisa, både i Sverige och internationellt.

Om utbildningen

Kandidatprogrammet i globala studier är en tvärvetenskaplig utbildning vilket betyder att olika perspektiv kombineras under din utbildning. I programmet kan du läsa:

  • Internationella relationer
  • Globala utvecklingsstudier
  • Globala genusstudier
  • Humanekologi
  • Mänskliga rättigheter
  • Socialantropologi

Fokus i programmet ligger på frågor om fattigdom, konflikter, mångfald, miljöproblem, demokrati och makt. Dessa områden påverkar både globala politiska och ekonomiska skeenden, och individers livsvillkor och levnadssätt. 

Som en röd tråd genom programmet går diskussionen om rättvisa och hållbarhet, och hur dessa två begrepp tolkas och används akademiskt och politiskt. Programmet fokuserar också frågor kring hur globaliseringen har påverkat världen, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt och politiskt. 

Första året

Under den första kursen får du en introduktion till akademiska studier samtidigt som du studerar de globala utmaningarna. Under andra kursen studerar du den globala ekonomiska kulturens konstruktion och problem.

Den tredje kursen på året läser du teorier om rättvisa, makt och hållbarhet, och på första årets sista kurs utforskar du olika svar som finns, och är möjliga, på de globala utmaningarna.  

Andra året

Det andra året läser du valbara kurser på institutionen för globala studier. Det finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier för hela eller en del av året.

Tredje året

Höstterminen det tredje året läser du först en samhällsvetenskaplig metodkurs och därefter en kurs i projektledning och utredning.

Den sista terminen av programmet läser du en praktikkurs, en fältkurs, eller en kommunikationskurs samt skriver ditt examensarbete.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet får du möjlighet att göra praktik under sista terminen. Du väljer själv om du vill göra din praktik i Sverige eller utomlands. Praktikperioden är en spännande erfarenhet och du får i arbetslivet pröva de teoretiska kunskaper som du har fått genom studierna. Praktiken ger dig nya perspektiv och en fördjupad förståelse av de fenomen och begrepp som har diskuterats under din utbildning.

Efter studierna

Efter programmet är du en skicklig analytiker som kan arbeta med globala och lokala problem och frågor kring hållbarhet och rättvisa. Med denna kompetens kan du arbeta i olika typer av verksamheter, både i Sverige och internationellt. 

Många av våra studenter jobbar i offentlig sektor, organisationer och företag med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Andra väljer att läsa vidare på något av våra masterprogram för att fördjupa sig i sina intresseområden.  

Så är det att plugga

Undervisningen

I programmet går du på föreläsningar, deltar i seminarier, gör grupparbeten och exkursioner. Utbildningen ges huvudsakligen på svenska men mycket kurslitteratur och enstaka föreläsningar är på engelska. 

Lokaler

Undervisningen äger rum i Annedalseminariet som ligger nära Slottsskogen i centrala Göteborg. Studiemiljön innehåller välutrustad teknologi och genomförs i både större gradängsalar och mindre seminarie- och grupprum. Utöver våra undervisningslokaler finns grupprum och studieplatser som du kan nyttja på vardagar och helger. Annedalsseminariet är tillgänglighetsanpassat med hiss, orienteringsskyltar med punktskrift, ramp vid huvudentrén, tillgänglig toalett och automatiska dörröppnare. Hållplatser för spårvagn och buss finns i nära anslutning. En bit bort ligger Samhällsvetenskapliga biblioteket där du kan låna kurslitteratur. I närheten av våra lokaler ligger också Linnéstaden och Haga där det finns gott om caféer och ett levande studentliv.

Studier utomlands

Internationell erfarenhet ger dig möjlighet att växa som människa samtidigt som du gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. Du får dessutom nya vänner, nya erfarenheter och ny energi med dig hem. När du läser kandidatprogrammet i globala studier kan du ansöka om utbytesstudier för ditt andra år på programmet.

Som utbytesstudent läser du en del av dina studier vid ett utländskt lärosäte som Göteborgs universitet har utbytesavtal med. Du betalar inte terminsavgifter och behåller ditt studiestöd från CSN, du får också möjlighet att söka stipendier för din utbytesperiod.