Bild
Kammarkören vid Högskolan för scen och musik
Foto: Stig-Magnus Thorsén
Länkstig

Kammarkör 8

Kurs
MVK948
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Eftermiddag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15344
Ansökan stängd

Kort om kursen

En kammarkör består vanligtvis av 20–30 sångare och har varit en populär form av ensemble i Sverige sedan mitten av 1900-talet.

Om utbildningen

I den här fortsättningskursen fördjupar du dina färdigheter i körsång ytterligare. I gemensamma repetitioner med de andra körstudenterna, och genom självständigt arbete, tränar du bland annat tonbildning, klangbalans, intonation, dynamik och fraseringsteknik. Körens repertoar är bred och hämtas från flera olika genrer, men med tyngdpunkt på klassisk musik från 1400–2020. En relativt stor andel repertoar är från 1900- och 2000-talen.

Som en del av kursen kommer du att delta i en offentlig konsert. Vanligtvis genomför Kammarkören 2–3 konserter per år inom ramen för Högskolan för scen och musiks konsertserie. Dessutom hålls ett antal externa konserter och ungefär vartannat år görs en utlandsturné. Kammarkören samarbetar även med kompositionsutbildningen vid Högskolan för scen och musik, vilket genom åren resulterat i ett antal uruppföranden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs MVK947, Kammarkör 7 samt godkänt resultat från kursen MVK946, Kammarkör 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

På grund av arbetet med att bygga ett nytt hus för hela Konstnärliga fakulteten behöver Högskolan för scen och musik flytta till ersättningslokaler. Flyttprocessen inleds under 2022.

Läs mer om lokaler

Liknande utbildningar