Bild
Flicka i klassrum med läsplatta
Samspelet mellan teknologi, individ, grupp och verksamhet.
Foto: Steve Riot
Länkstig

IT och lärande

Ny teknik ställer stora krav på den lärande människan, men informationsteknologin öppnar samtidigt nya möjligheter för individers lärande och kunskapsutveckling, såväl i yrkeslivet som inom utbildning och på fritiden.

Arbetsmarknad

Stort behov av personer med IT- och lärandekompetens

Vi ser att fler nya yrkesroller ständigt växer fram inom området.

Att ha kompetens inom IT och lärande efterfrågas allt mer inom skola, högre utbildning och näringsliv. Inom en mängd yrken utgör denna kompetens en konkurrensfördel, till exempel för lärare, personalvetare, bibliotekarier, designers av system för lärande samt för många som arbetar med kommunikation och kompetensförsörjning.

Vad en utbildning inom IT och lärande kan ge dig

utbildningen har gjort det möjligt för mig att jobba vidare med frågorna och lära mig mer om forskningen

Erik Winerö är IT-ansvarig på en gymnasieskola och berättar varför han valde att läsa magisterprogrammet i lärande, kommunikation och IT.

Erik Winerö