Länkstig

Isak siktar mot fossilfritt

Isak Öhrlund ville bidra med något konkret i omställningen mot ett hållbart samhälle. Idag är han anställd på Naturvårdsverket där han arbetar med utbyggnaden av laddinfrastruktur för elbilar.

"För mig är myndigheterna navet i hållbarhetsarbetet – det är här vi ser till att beslut från politiken genomförs ute i samhället. På så sätt känner jag mig lyckligt lottad med att ha fått det här jobbet", säger Isak Öhrlund.

Utfasningen av fossilfria bilar är en del i omställningen mot ett hållbarare samhälle, därför kan företag och organisationer som vill sätta upp ladd- eller biogasstationer ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet, som Naturvårdsverket ansvarar för. Några av dessa ansökningar handläggs av Smil-alumnen Isak Öhrlund som idag arbetar som handläggare i Klimatklivets ladd- och tankstationsgrupp på Naturvårdsverket i Stockholm.

— Det kan handla om allt från enskilda laddstolpar till stora åtgärder för över hundra miljoner. Det känns väldigt bra att kunna åka förbi en laddstation och veta att jag medverkat till att den blivit till, säger Isak.

Engagerade sig politiskt

Isaks intresse för miljöfrågor tog fart när han vid 16 års ålder började engagerade sig i Socialdemokraternas Ungdomsförbund (SSU). Han tyckte att omställningen mot ett hållbart samhälle gick långsamt och genom det politiska engagemanget hittade han en kanal där han kunde arbeta för att lyfta miljöfrågan, till exempel genom att arrangera kampanjer, skriva motioner och debattartiklar. Det var också genom SSU som han kom i samspråk med en kompis som läste på Smil.

— Jag läste in mig på programmet och tyckte att det verkade spännande. I och med att min kompis dessutom rekommenderade det kände jag mig trygg i att det skulle passa mig.

Han valde inriktningen Miljöekonomi eftersom han tycker att ämnet ger en bra bild av hur samhället fungerar samt hur ekonomiska flöden förhåller sig till idépolitiken. Valet av inriktning sker under det andra året efter att samtliga Smil-studenter har läst ett år gemensamt, och under år två tycker Isak Öhrlund att det blev särskilt tydligt att Smil har en unik inriktning.

—Vi som läste miljöekonomi hade ett lite mer systemutmanande synsätt skulle jag säga. Det märktes när vi läste en kurs tillsammans med dem som läser ekonomiprogrammet. Att till exempel ifrågasätta tillväxt som vi gjorde, är någonting man vanligtvis inte gör.

Lyckat val av kandidatuppsats

När det blev dags att skriva kandidatuppsats valde han att skriva tillsammans med kursaren Hanna Svensson. I samband med att de började fundera över vad de skulle skriva om fick Isak syn på en annons om att Naturvårdsverket letade exjobbare. De skrev snabbt ihop en ansökan och inom kort blev de kallade på intervju.

– Vi hade inte hunnit förbereda oss särskilt mycket, men det gick bra ändå. Det var mycket som bara flöt på, säger Isak.

Uppsatsen handlar om just Klimatklivet som Isak Öhrlund arbetar med idag, och  syftade till att undersöka om stödet till publik laddinfrastruktur har en påverkan på nybilsförsäljningen av laddbara bilar. Endast ett par månader efter att uppsatsen blev klar sökte Naturvårdsverket handläggare till Klimatklivsenheten som arbetar med stöd till ladd- och tankstationer. Isak som hade en färsk referens på plats, fick jobbet. Nu har han sin arbetsplats i Naturvårdsverkets lokaler vid Gullmarsplan i Stockholm.

— För mig är myndigheterna navet i hållbarhetsarbetet – det är här vi ser till att beslut från politiken genomförs ute i samhället. På så sätt känner jag mig lyckligt lottad med att ha fått det här jobbet, säger han.

Växande intresse för miljöfrågor

Det politiska engagemanget inom SSU finns fortfarande kvar och genom sin utbildning på Smil tycker han att han har lärt sig hur politiska mål och formuleringar kan omsättas i praktiken. Och vad gäller miljöfrågor har mycket hänt sedan han som 16-åring började fundera över hur han kunde bidra till ett mer hållbart samhälle.

—  Medierapporteringen om miljön och inte minst försäljningen av elbilar har skjutit i höjden. I och med corona har vi dessutom fått en helt annan diskussion om hållbarhetsomställning.
 Att SMIL har utbildat i miljöfrågor i 20 år tror han skapar ett högt förtroende för programmet.

— Jag tror att fler och fler kommer vilja jobba med hållbarhetsfrågor på ett konkret sätt. Det känns hoppfullt inför framtiden.

Isak Öhrlund

Ålder: 24 år
Bor: Stockholm
Utbildning: Kandidatexamen Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning miljöekonomi
Jobbar som: Handläggare på Klimatklivet på Naturvårdsverket
Familj: Sambo i Stockholm och övrig familj i Göteborg och Malmbäck, Nässjö kommun.
Intressen: Lägger större delen av min fritid på politik, bilar och att försöka få mina växter hemma att överleva.