Länkstig

Introduktion till lärandeteorier och läraryrket

Kurs
PDG455
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29200
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som studerar till lärare eller ämnet pedagogik men även till dig som vill veta mer om lärande och undervisning inom utbildningssystem. Du får kunskap om läraryrket samt yrkets komplexitet och utmaningar men även om vilka kompetenser som krävs i en lärares dagliga arbete. Du kommer att få en inblick i didaktikens historia och olika inlärningsteorier från början av 1900-talet fram till idag. Fokus läggs också på den vetenskapliga grunden för läraryrket och du får ta del av forskningsartiklar relevanta för läraryrket. I början av kursen väljer du ett av ämnena; perspektiv på undervisning och utbildningsvetenskap, lärandeteorier och utvecklingsvetenskap i klassrummet, läraryrkets komplexitet eller undervisning och akademisk forskning, att fokusera mer ingående på under seminarierna

Kurslitteraturen kombinerar klassisk läsning och samtida forskning inom den svenska kontexten. Undervisningsspråk är engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)