Hoppa till huvudinnehåll
Bild
japanska tecken i skyltfönster
Länkstig

Introduktion till japansk lingvistik

Kurs
JP1301
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24906
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen fokuserar på grundläggande strukturella drag i det japanska språket i syfte att underlätta studenternas inlärning i japanska språkkurser och/eller undervisning i japanska som andraspråk. Kursen innehåller en kort översikt av språkets struktur (fonetik, fonologi, morfologi, syntax och semantik). Den tar också upp andra relaterade områden såsom pragmatik, lexikon och skriftsystem.

Om utbildningen

This course focuses on basic structural features of the Japanese language, in order to facilitate students’ learning in Japanese language courses and/or the teaching of Japanese as 2nd language. A brief survey of the nature of language (phonetics, phonology, morphology, syntax, and semantics) and other related areas such as pragmatics, lexicon, and writing system will be discussed.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd kurs JP1200 Japanska, fortsättningskurs I, 30 hp, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler