Länkstig

Internationella relationer: Examensarbete

Kurs
IR1511
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27216
Ansökan stängd

Kort om kursen

I examenskursen planerar, genomför och presenterar du självständigt en vetenskaplig undersökning. Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid ett examinerande seminarium. Efter att ha läst internationella relationer har du relevant kunskap och analytiska verktyg för arbete hos arbetsplatser som har internationell inriktning.

Om utbildningen

I kursen planerar, genomför och presenterar du självständigt en vetenskaplig undersökning. Arbetet omfattar att formulera ett avgränsat forskningsproblem, samla in relevant material, med hjälp av metoder och teoribildning som är relevanta för internationella relationer genomföra en trovärdig analys, och att dra självständiga och välgrundade slutsatser. Arbetet redovisas i form av en uppsats som behandlas vid ett examinerande seminarium då du också konstruktivt diskuterar en annan students uppsats. En stor del av undervisningen sker i form av individuell handledning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat i kärnkurser om sammanlagt 30 hp i Internationella relationer, godkänt resultat i fördjupningskurser om sammanlagt 30 hp i Internationella relationer samt kursen Metod inom globala studier (15 hp) eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.