Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Interkulturalitet och inkludering i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem

Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-19308
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Är du intresserad av frågor om interkulturalitet och hur vi möter barn och unga i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem? I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i frågor som rör bland annat barn och ungas skilda livsvillkor, inkludering och flerspråkighet. Kursen ges på kvartsfart och helt på distans. Kursen riktar sig till yrkesverksamma och studenter inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Om utbildningen

Kursen fokuserar på centrala frågor om interkulturalitet, inkludering och flerspråkighet i dagens pedagogiska miljöer för barn. Utifrån teorier och begrepp rörande interkulturalitet och inkludering behandlas interkulturella perspektiv och arbetsformer i förskola, förskoleklass, grundskola och fritidshem.

I en tid präglad av migration, men också av boendesegregation och ökad ojämlikhet är frågor om barn och ungas skilda livsvillkor, förutsättningar och möjligheter högst aktuella. Kursens innehåll förhåller sig till de villkor som kännetecknar vardagen i förskola, förskoleklass, skola och fritidshem, samt hur pedagogisk personal kan möta och hantera de utmaningar och möjligheter som ligger i en interkulturell verksamhet. Frågor som berör sociala förhållanden och normer kopplat till bland annat etnicitet, kön och klass, samt dess betydelse för barns identitet och lärande, kommer att aktualiseras under kursens gång.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges helt på distans och är därmed ortsoberoende. Undervisning sker på eftermiddagar, i huvudsak mellan klockan 16 och 18. 

Undervisningen sker digitalt genom föreläsningar, seminarier, workshoppar och kollegial handledning. Kursen tillhandahåller tillfällen att diskutera och tillsammans fördjupa sig i kursens teman genom bland annat seminarier och grupparbete.

För att kunna delta i undervisningen behöver du behöver ha tillgång till dator och stabil internetuppkoppling. Undervisningsspråket är svenska.