Bild
Illustration av verksamheten vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Interaktion, kommunikation och lärande

Kurs
PEDG10
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19300

Kort om kursen

Är du intresserad av interaktion, kommunikation och lärande i olika utbildningssammanhang, organiserat såväl som informellt lärande? Och vad kommunikation och lärande innebär när teknologier används?

Här introduceras hur digitala teknologier transformerar hur interaktion och kommunikation går till och vad det innebär att lära med digitala teknologier. I kursen förstås kommunikation i vid bemärkelse som omfattande även icke-verbal interaktion.

Om utbildningen

I den här kursen förstås kommunikation i vid bemärkelse som omfattande även icke-verbal interaktion.

Den här kursen ger en introduktion till studier av interaktion, kommunikation och lärande. Empiriska studier av och teoretiska perspektiv på interaktion, kommunikation och lärande fokuseras.

Två teman behandlas: 

  • Det ena temat är kommunikation och lärande i utbildningssammanhang, både i pedagogiska institutioner och i arbetslivet i form av mer informellt lärande och genom fortbildningsverksamheter.

  • Det andra temat är artefakter och teknologimedierad kommunikation och lärande.

Det förstnämnda temat fokuserar utmärkande drag för kommunikation och lärande i olika sammanhang. Kursens andra tema skär tvärs igenom det första och fokuserar hur nya teknologier transformerar hur interaktion och kommunikation går till och vad det innebär att lära med dessa nya redskap. I kursen förstås kommunikation i vid bemärkelse som omfattande även icke-verbal interaktion. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader:

  • A-huset på Västra Hamngatan 25
  • B-huset på Läroverksgatan 15
  • C-huset på Läroverksgatan 5

I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.