Länkstig

Inbyggda system i FPGA

Kurs
FYD160
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen behandlar implementering av inbyggda system i FPGAer baserade på en ”softCPU” där främst Alteras verktyg används tillsammans med utvecklingskort frånTerasic. Kursern består konstruktion av datorssystem för nedladdning i FPGAer samtprogrammering av dessa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgången och godkänd kurs FYD150.