Bild
Länkstig

Human-centered Artificial Intelligence masterprogram

Program
T2HAI
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A87D
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Programmet ger en djupgående förståelse för hur AI transformerar samhället och ger nödvändiga verktyg för att anta ledande roller i den transformationen. Genom en nära relation till innovativ, multidisciplinär forskning, erbjuder programmet en bred teoretisk grund för att analysera den påverkan AI har. Genom en nära koppling till industrin, offentlig sektor och civilsamhället, erbjuder programmet praktiska färdigheter för att utföra en hållbar AI-driven förändring i komplexa miljöer.

Om utbildningen

Artificiell intelligens skapar radikalt nya förutsättningar för både individer och samhället i stort. Det medför helt nya möjligheter, men också nya utmaningar där de befintliga sätten att arbeta, förstå och kommunicera förändrats fundamentalt. Att förstå dessa möjligheter och utmaningar är avgörande för att försäkra att utvecklingen och implementeringen av AI kan formas på ett hållbart sätt och kan bidra till att lösa, snarare än att förvärra globala samhällsutmaningar.

Ett mänskligt perspektiv på AI

Inom programmet, lär sig studenterna att anta ett människocentrerat angreppssätt. Där sätts aspekter som rör individen och de sociala bitarna av interaktion mellan människa och AI i fokus, så att AI kan implementeras ansvarsfullt. Detta innefattar att ta hänsyn till individuella, interaktiva, organisatoriska, sociala och etiska aspekter i användningen av specifika AI-lösningar i en specifik kontext, oavsett om det är en beslutsprocess hos en myndighet, diagnosstöd på ett sjukhus, filmrecensioner på nätet, eller betygssättande i skolan.

Ett multidisciplinärt område

Programmet erbjuder en unik miljö för framtida UX-designers, utvecklare, forskare, verksamhetsutvecklare, policyanalytiker och standardrevisorer som vill specialisera sig inom människocentrerad artificiell intelligens. Eftersom HCAI-fältet är multidisciplinärt, kommer studenter att ha kontakt och interagera med ledande forskare inom flera fält, däribland människa-dator-interaktion, informatik, kognitionsvetenskap, tillämpad IT och datavetenskap. Den pedagogiska vinkeln stödjer aktivt deltagande där studenter förväntas medverka i diskussioner och handgripliga aktiviteter samtidigt som de dokumenterar sina framsteg i en arbetsportfolio som både uppvisar lärandeprocessen inom HCAI och deras eget intresses utveckling. De intressena kan sedan utforskas ytterligare genom en forskningsbaserad uppsats och möjligheten att göra praktik i en forskningsgrupp, eller på ett företag eller organisation. Programmet hålls på Campus Lindholmen, en teknisk hubb med stor närvaro av industrier såsom Zenseact, RISE, Ericsson och Volvo, för att nämna några.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen 180 hp inklusive examensarbete (självständigt arbete) om minst 15 hp eller motsvarande.

7,5 hp programmering i ett generellt programmeringsspråk eller motsvarande, 7,5 hp artificiell intelligens eller maskininlärning, och 7,5 hp människa-dator eller människa-teknikinteraktion, ej förberedande kurser på högskolenivå eller kurser motsvarande gymnasienivå.

Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

I det här tvärvetenskapliga masterprogrammet ges studenterna möjlighet att specialisera sig inom HCAI som ett komplement till deras befintliga utbildnings- och yrkesbakgrund. Det förbereder studenterna för ett stort antal yrkesroller, såsom UX-designers, utvecklare, forskare, affärsutvecklare, policyanalytiker och compliance-tjänstepersoner – alltså områden där specialiserad kunskap om HCAI blir allt viktigare när AI-system integreras i samhället.
För dem som siktar på att fortsätta sin utbildning efter masternivån, förbereder programmet även studenterna för doktorandstudier.

Så är det att plugga

Undervisningen

Masterprogrammet har studenter från hela världen och undervisningen ges på engelska.

Lokaler

Masterprogrammet ges av institutionen för tillämpad IT som är placerad mitt i Sveriges ledande teknikcentrum, Lindholmen Science Park i centrala Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Under år två i masterprogrammet finns valbara kurser motsvarande 30 hp där du som student har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Europa eller andra delar av världen. Tidigare studenter från masterprogrammen har fått med sig värdefulla erfarenheter när de har pluggat hos våra partneruniversitet i exempelvis Paris, Japan och Singapore. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter och eftersom utlandsstudierna tillgodoräknas i din examen så adderas ingen studietid till din utbildning.

Läs mer om studier utomlands