Länkstig

Hem- och konsumentkunskap C

Kurs
IKG513
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19112

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen ger en bred ingång till matkultur via antropologisk, etnologisk, sociologisk och kostvetenskaplig forskning. Mat och måltider som kulturell och social företeelse problematiseras. Hemmet, bostaden och skolan som ram för vardagliga aktiviteter och med betoning på kök som måltids-, arbets- och lärandemiljö presenteras och problematiseras. Livsmedels produktions- och konsumtionskedjor diskuteras med koppling till resurshushållning. Skötsel av undervisningslokaler, hushåll och utrustning i hemmet behandlas utifrån bland annat ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Utifrån aktuell ämnes- och didaktisk forskning prövas hur ämnesområden och perspektiv kan integreras i undervisning för att möjliggöra elevers progression. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat om 15 hp från IKG511 Hem- och konsumentkunskap A, 15 hp och/eller IKG512 Hem- och konsumentkunskap B, 15 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.