Länkstig

Hälsofrämjande kostinterventioner

Kurs
MHA203
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen syftar till att du som student ska kunna planera en kostintervention. Fokus är på utvärdering av åtgärder för att påverka kostvanor.

Den kan ge dig kunskaper i hälsofrämjande och förebyggande arbete som behövs i så väl i forskningsstudier som i privat och offentligt friskvårdarbete. Kursen behandlar design och metoder i kostinterventioner och översiktligt vilka åtgärder som har visat sig ha effekt i interventioner inom området folkhälsonutrition.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd kurs/godkända kurser om minst 7,5 hp inom vetenskaplig teori och metod, samt godkänd kurs/godkända kurser om minst 13,5 hp inom näringslära innefattande kostundersökningsmetodik, inom Hälsopromotionsprogrammet/Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs godkända kurser omfattande 90 hp inom kostvetenskap, eller annan likvärdig utbildning.

Så är det att plugga

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5.
I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.  


Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.