Länkstig

Hållbart resande i fokus för Linnéa

Göteborgs stad siktar mot en fossilfri fordonsflotta år 2023. Linnéa Andersson som arbetar som mobilitetskoordinator på Lokalförvaltningen i Göteborg, är en av dem som ska driva utvecklingen mot sitt mål.

När gräs ska klippas eller när en diskmaskin eller belysning går sönder på stadens förskolor, skolor och äldreboenden är det personal på Lokalförvaltningen som tar med sina verktyg och åker ut. I och med att förvaltningen har 500 anställda blir det dessutom ganska många resor under en dag. Linnéa Andersson, som är mobilitetskoordinator på Lokalförvaltningen i Göteborg, är den som ska arbeta för att resorna sker på ett hållbart sätt.

— Det övergripande målet är att Göteborgs stad ska ha en fossilfri fordonsflotta år 2023. Då måste någon ha den övergripande kollen på respektive förvaltning, förklarar hon.

Hennes arbetsuppgifter handlar om att se till att bilarna fungerar och att allt runt omkring, så som parkeringstillstånd, finns på plats. Samtidigt pågår arbetet mot det långsiktiga målet. För att utbyta idéer och information har Linnéa regelbundna möten med mobilitetskoordinatorerna på stadens övriga förvaltningar och hon driver och genomför projekt på den egna förvaltningen.

Mobilitet är starkt kopplat till vanor – många har bilen som sin käraste ägodel. Det gör det extra utmanande och roligt att jobba med.

För att resorna ska ske på ett mer effektivt sätt kommer hon till exempel att vara med och utöka och utveckla förvaltningens bilpooler.

— I takt med att fler fordon elektrifieras försöker vi även fasa ut fossila fordon och jobbar för att få till fler laddstolpar på våra parkeringsplatser, säger Linnéa.

Fastnade för trafikfrågor

Att staden har ambitiösa miljömål och att politiker och chefer är inställda på att de ska uppnås, gör jobbet både inspirerande och utmanade, berättar Linnéa. För henne själv tog miljöintresset fart redan på högstadiet. En engagerad högstadielärare i Naturorienterade ämnen (NO), höll fördjupande föreläsningar om klimatförändringar och annan miljöproblematik, vilket gjorde stort avtryck. Intresset växte och efter några år av resande och ströjobb, sökte hon till Smil.

— De föreläsningar som handlade om trafik, tyckte jag var det mest intressanta. Därför kändes det naturligt att välja miljöplanering år två, berättar Linnéa.

— Beroende på hur vi väljer att resa och planerar för mobilitet påverkar det förutom miljön även vår hälsa, ekonomin och hur platser upplevs. Mobilitet är dessutom starkt kopplat till vanor – många har till exempel bilen som sin käraste ägodel. Det gör det extra utmanande och roligt att jobba med.

På Smil var kurskamraterna lika engagerade i miljöfrågor som henne själv, vilket skapade dynamik i föreläsningssalen, minns Linnéa. Under utbildningen passade hon även på att läsa en utbytestermin i Melbourne i Australien, där hon pluggade kulturgeografi. Utbytesresan gav nya insikter i hur olika långt olika länder har kommit i sitt miljöarbete.

— När jag skulle teckna elavtal till lägenheten i Melbourne upptäckte jag att förstahandsvalet i Australien är kolel. Det var något av ett uppvaknande, berättar hon.

Vill inspirera till nya vanor

Efter sin kandidatexamen bosatte sig Linnéa under ett halvår i tyska Düsseldorf, där hon via en folkhögskoleutbildning som kombinerar tyska med praktik, praktiserade på ett företag som jobbar med förnyelsebar energi. Under tiden sökte hon jobb i hemstaden Göteborg och fick snart en projektanställning på Västra Götalandsregionen där hon jobbade med att utveckla hållbart resande inom regionen. Nu är hon fastanställd på Lokalförvaltningen i Göteborg sedan våren 2021. En stor utmaning handlar om att få anställda att tänka annorlunda kring sitt resande, menar Linnéa.

— Det kan till exempel handla om att ibland ta cykel istället för bil eller att välja att tanka HVO100 där det är möjligt.

I framtiden skulle hon även vilja jobba med resor till och från jobbet. Det kan till exempel handla om att fler anställda ska upptäcka möjligheten med förmånscykel. — I dagsläget står trafiken för en stor del av det totala utsläppen i Sverige, därför är det så viktigt att jobba för en mer hållbar transportsektor och ökat hållbart resande.

Linnéa Andersson

Jobbar som: Mobilitetskoordinator, Lokalförvaltningen Göteborg.
Utbildning: Kandidatexamen Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram med inriktning miljöplanering, Göteborgs Universitet 2018.
Bor: Göteborg.