Bild
Danslärare fixar dansarens benposition.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Hållbar utveckling i skolämnet dans

Kurs
MVKP25
Grundnivå
4,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
33%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15402
Ansökan stängd

Kort om kursen

Vad utmärker en bra danslärare? Den här kursen är till för dig som vill utveckla din dansundervisning med olika demokratiska och metodiska infallsvinklar som gynnar till en medvetenhet kring jämlikhet och tillgänglighet i undervisningen.

Om utbildningen

Genom varierade undervisningsformer presenteras du för olika infallsvinklar till att arbeta medvetet med en demokratisk och normkritisk utgångspunkt i dansundervisning. I förhållande till den konstnärliga dansens tradition diskuteras bland annat kroppen som arbetsredskap, mästare-lärling undervisning, medbestämmande, olika former av demokrati, samt mångfald, tillgänglighet och jämlikhet i undervisning. Olika lektionsupplägg diskuteras i förhållande till skolans olika styrdokument, de globala målen och barnkonventionen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 15 hp dansgestaltning eller motsvarande.  

Urval

Högskolepoäng inom ämnet dans.