Länkstig

Gruppsykologi, innovation och interkulturella perspektiv

Kurs
PX1112
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-27402
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om gruppdynamik utifrån ett interkulturellt perspektiv och hur du kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet. Kursen har ett tydligt fokus på innovation, problemlösning och kreativt tänkande i grupp. Det här är kunskaper som blir allt viktigare då grupper idag ofta verkar i en internationell miljö och många gånger har till uppgift att tackla svåra och komplexa problem.

Om utbildningen

Den här kursen syftar till att ge dig en bred förståelse för gruppdynamik och hur du kan tillämpa denna kunskap i arbetslivet. Kursen har ett interkulturellt perspektiv och ger kunskap om likheter och skillnader mellan kulturer, samt om de underliggande mekanismer som ligger bakom kulturella sedvanor. Vad kännetecknar exempelvis ”svensk” kultur? Och varför anses svenska företag så innovativa internationellt?

Kursen inleds med grunderna i gruppdynamik och behandlar frågor som exempelvis: Vilka steg finns i gruppers utveckling; hur påverkar grupper vårt beteende och våra tankar; och varför går vi med i grupper? Därefter går vi över till hur du kan tillämpa den här kunskapen i ditt arbetsliv. Hur ska effektiva grupper bäst ledas; hur kan man öka gruppers produktivitet och prestation; och vilka processer gör grupper kreativa och innovativa?

Kursen vänder sig till dig som vill veta mer om grunderna inom gruppdynamik och är intresserad av att studera detta utifrån ett interkulturellt perspektiv med fokus på innovation och problemlösning. Kursen ger dig också verktyg att förstå det komplexa samspel som kan ske inom en grupp, samt hur man kan främja innovation och kreativt tänkande i grupper.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kunskap om hur grupper fungerar är viktig i dagens arbetsliv där grupper ofta behöver lösa svåra och komplexa problem, och inte sällan i en internationell kontext. Kursen ger dig en grundförståelse för gruppdynamik och verktyg som du kan använda för att öka samarbetsförmågan inom gruppen. Kursen ger dig även kunskap om vad som kan främja förmågan till problemlösning och nytänkande inom grupper, samt verktyg för att höja en grupps innovationskraft.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är i hög grad interaktiv med många övningar och diskussionsinriktade seminarier. Lärarledd undervisning varvas med gruppuppgifter, övningar och individuella uppgifter.