Länkstig

Grundläggande fysisk oceanografi

Kurs
OCM101
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11555

Om utbildningen

Kursen ger en grundläggande introduktion till de principer som styr havets rörelse, från de minsta turbulenta virvlarna till storskalig cirkulation. En stor vikt läggs på att beskriva olika fysikaliska fenomen med hjälp av kvantitativa matematiska verktyg.

Kursen behandlar följande moment: Grundläggande egenskaper hos en vätska inklusive ekvationerna för masskonservering, moment och energi, koordinatsystem och effekter av jordrotation samt härledning och förenkling av de ekvationer som beskriver storskaliga oceaniska flöden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 120 hp godkända kurser inom de naturvetenskapliga ämnena varav minst 15 hp matematik (analys och linjär algebra).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler