Länkstig

Globala utvecklingsstudier: Examen med fältkurs

Kurspaket
US154
Grundnivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17226
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kurspaketet

Kurspaketet ger praktisk erfarenhet av och fördjupad insikt i både vetenskaplig fältmetod och projektarbete. Kurspaketet ger dig också en grundlig genomgång av samhällsvetenskaplig metod och möjlighet att under individuell handledning självständigt genomföra en vetenskaplig studie.

Om utbildningen

Kurspaketet ger praktisk erfarenhet av och fördjupad insikt i både vetenskaplig fältmetod och projektarbete, och gör det möjligt för dig som har läst fristående kurser i globala utvecklingsstudier att gå fältkursen inom globala studier innan du skriver din uppsats.

Paketet består av kurserna: 

  • GS1311 Metod inom globala studier
  • GS1422 Projektledning och utredning
  • GS1424 Fältkurs inom globala studier 
  • US1511 Globala utvecklingsstudier: Examensarbete

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kärnkurser om 30 hp i globala utvecklingsstudier, godkända fördjupningskurser om 30 hp i globala utvecklingsstudier, samt godkända kurser om ytterligare 60 hp i samhällsvetenskapliga ämnen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Globala utvecklingsstudier är ett ämne för dig som vill arbeta med globala, nationella och lokala utvecklingsfrågor. Du kan till exempel arbeta som handläggare i svenska kommuner, eller projektkoordinator i olika lokala frivilligorganisationer eller på internationella företag som arbetar i utvecklingsländer. Du kan också jobba i statlig verksamhet som till exempel Utrikesdepartementet eller SIDA eller i överstatliga organisationer som EU, FN, Internationella valutafonden eller Världsbanken. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen i globala utvecklingsstudier sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten och övningar. Du får också träning i muntlig presentation samt i att läsa, analysera och skriva texter.