Bild
Foto: Illustration: Cecilia Lundgren
Länkstig

Globala perspektiv på hållbar utveckling för förskollärare

Kurs
LÖFV62
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-29350
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den här kursen riktar sig till dig som vill lära dig mer om hållbar utveckling och globala frågor med betydelse för utbildning och undervisning i förskola och förskoleklass.

Innehållet i kursen utgår från tvärvetenskaplig forskning som berör relationer mellan ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella aspekter. I kursen belyser vi förskolebarns delaktighet, handlingskompetens och meningsskapande i relation till hållbarhet och vi tar också upp förskollärarens didaktiska kompetens att i förskola och förskoleklass ta utgångspunkt i barns kunskaper och erfarenheter i arbetet med hållbarhet, mänskliga rättigheter samt demokratiska värderingar.

Du som inte arbetar på förskola/förskoleklass under dina studier får själv ordna tillgång till en förskola/förskoleklass där du kan genomföra utbildningens verksamhetsanknutna uppgifter samt examensarbete. 

Behörigheter och urval

Behörighet

För behörighet till kursen krävs godkända kurser motsvarande 150 hp på grundnivå inom förskollärarutbildning eller motsvarande kunskaper.

I ULV samt i VAL anges behörighetskrav även i SFS 2008: 1101 (ULV) och SFS2011:689 ändrad t.o.m. SFS 2013:831 med senare ändringar (VAL).

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen går helt på distans utan obligatorisk sammankomst och är därmed ortsoberoende. Det kommer att erbjudas några frivilliga campusträffar. På kursen används olika former av digital kommunikation mellan lärare och student, samt mellan studenter. Dator med stabil internetuppkoppling samt webkamera och mikrofon/högtalare krävs för att kunna delta i undervisningen.